LỊCH CÔNG TÁC ĐẢNG ỦY - HĐND - UBND PHƯỜNG CỰ KHỐI

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
09/LCTT Lịch công tác tuần 09 phường Cự Khối 27/02/2017
08/LCTT Lịch công tác tuần 8 phường Cự Khối 20/02/2017
07/LCCT Lịch công tác phường Cự Khối 13/02/2017
06/LCTT Lịch công tác tuần 06 phường Cự Khối 06/02/2017
05/LCTT Lịch công tác tuần 05 phường Cự Khối 23/01/2017
04/LCTT Lịch công tác tuần 4 phường Cự Khối 23/01/2017
03/LCTT Lịch công tác tuần 3 phường Cự Khối 15/01/2017
02/LCTT Lịch công tác tuần 02 phường Cự Khối 09/01/2017
41/LCTT Lịch công tác tuần 41 phường Cự Khối 10/10/2016
283/TB-UBND Thông báo về điều chỉnh lịch công tác tuần 40 05/10/2016
40/LCTT Lịch công tác tuần 40 phường Cự Khối 03/10/2016
39/LCTT Lịch công tác tuần 39 phường Cự Khối 26/09/2016
38/LCTT Lịch công tác tuần 38 phường Cự Khối 19/09/2016
37/LCCT Lịch công tác tuần 37 phường Cự Khối 12/09/2016
36/LCCT Lịch công tác tuần 36 phường Cự Khối 05/09/2016
35/LCTT Lịch công tác tuần 35 phường Cự Khối 29/08/2016
34/LCTT Lịch công tác tuần 34 phường Cự Khối 22/08/2016
33/LCTT Lịch công tác tuần 33 phường Cự Khối 15/08/2016
32/LCTT Lịch công tác tuần 32 08/08/2016
31/LCTT Lịch công tác tuần 31 phường Cự Khối 01/08/2016