LỊCH CÔNG TÁC ĐẢNG ỦY - HĐND - UBND PHƯỜNG CỰ KHỐI

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
23/LCT-UBND Lịch công tác tuần 23 phường Cự Khối 06/06/2016
22/LCT-UBND Lịch công tác tuần 22 phường Cự Khối 30/05/2016
21/LCT-UBND Lịch công tác tuần 21 phường Cự Khối 23/05/2016
20/LCT-UBND Lịch công tác tuần 20 (từ ngày 04/5-07/5/2016) 16/05/2016
19/LCTT Lịch công tác tuần 19 phường Cự Khối 09/05/2016
18/LCT-UBND Lịch công tác tuần 18 (từ ngày 04/5-07/5/2016) 04/05/2016
17/LCTT-UBND Lịch công tác tuần 17 phường Cự Khối 25/04/2016
16/LCTT-UBND Lịch công tác tuần phường Cự Khối tuần 16 18/04/2016
15/LCT-UBND Lịch công tác tuần 15(từ ngày 11/4 - 16/4/2016) 11/04/2016
14/LCTT-UBND Lịch công tác tuần 14 Đảng ủy - HĐND - UBND phường 05/04/2016
13/LCT-UBND Lịch công tác tuần 13 (từ ngày 28/3 - 02/4/2016) 28/03/2016
12/LCTT-UBND Lịch công tác tuần 12 (từ ngày 21/3-26/3/2016) 21/03/2016
11/LCT-UBND Lịch công tác tuần 11 (từ ngày 14/3-18/3/2016) 14/03/2016
10/LCT-UBND Lịch công tác tuần 10 (từ ngày 07/3-13/3/2016) 07/03/2016
09/LCT-UBND Lịch công tác tuần 09 (từ ngày 04/01-09/01/2016) 29/02/2016
08/LCT-UBND Lịch công tác tuần 08 (từ ngày 22/02-28/02/2016) 28/02/2016
07/LCT-UBND Lịch công tác tuần 07 (từ ngày 15/02 - 20/02/2016) 15/02/2016
05/LCT-UBND Lịch công tác tuần 05 phường Cự Khối 01/02/2016
04/LCT-UBND Lịch công tác tuần 4 phường Cự Khối 25/01/2016
03/LCT-UBND Lịch công tác tuần 03 Đảng ủy - HĐND - UBND phường Cự Khối 18/01/2016