LỊCH CÔNG TÁC ĐẢNG ỦY - HĐND - UBND PHƯỜNG CỰ KHỐI

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
33/LCTT Lịch công tác tuần 33 phường Cự Khối 15/08/2016
32/LCTT Lịch công tác tuần 32 08/08/2016
31/LCTT Lịch công tác tuần 31 phường Cự Khối 01/08/2016
30/LCTT Lịch công tác tuần 30 phường Cự Khối 25/07/2016
29/LCTT Lịch công tác tuần 29 phường Cự Khối 18/07/2016
28/LCTT Lịch công tác tuần 28 phường Cự Khối 11/07/2016
27/LCTT Lịch công tác tuần 27 phường Cự Khối 05/07/2016
26/LCTT Lịch công tác tuần 26 phường Cự Khối 27/06/2016
25/LCTT Lịch công tác tuần 25 phường Cự Khối 21/06/2016
24/LCT-UBND Lịch công tác tuần 24 phường Cự Khối 13/06/2016
23/LCT-UBND Lịch công tác tuần 23 phường Cự Khối 06/06/2016
22/LCT-UBND Lịch công tác tuần 22 phường Cự Khối 30/05/2016
21/LCT-UBND Lịch công tác tuần 21 phường Cự Khối 23/05/2016
20/LCT-UBND Lịch công tác tuần 20 (từ ngày 04/5-07/5/2016) 16/05/2016
19/LCTT Lịch công tác tuần 19 phường Cự Khối 09/05/2016
18/LCT-UBND Lịch công tác tuần 18 (từ ngày 04/5-07/5/2016) 04/05/2016
17/LCTT-UBND Lịch công tác tuần 17 phường Cự Khối 25/04/2016
16/LCTT-UBND Lịch công tác tuần phường Cự Khối tuần 16 18/04/2016
15/LCT-UBND Lịch công tác tuần 15(từ ngày 11/4 - 16/4/2016) 11/04/2016
14/LCTT-UBND Lịch công tác tuần 14 Đảng ủy - HĐND - UBND phường 05/04/2016