LỊCH CÔNG TÁC ĐẢNG ỦY - HĐND - UBND PHƯỜNG CỰ KHỐI

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
42/LCT-UBND Lịch công tác tuần 42(từ ngày 19/10-24/10/2015) 19/10/2015
41/LCT-UBND Lịch công tác tuần 41(từ ngày 12/10-18/10/2015) 12/10/2015
40/LCT-UBND Lịch công tác tuần 40(từ ngày 05/10-09/10/2015) 05/10/2015
39/LCT-UBND Lịch công tác tuần 39 (từ ngày 28/9-03/10/2015) 28/09/2015
38/LCT-UBND Lịch công tác tuần 38 (từ ngày 21/9-27/9//2015) 20/09/2015
37/LCT-UBND Lịch công tác tuần 37 (từ ngày 14/9-19/9//2015) 14/09/2015
36/LCT-UBND Lịch công tác tuần 36 (từ ngày 07/9-12/9/2015) 07/09/2015
35/LCT-UBND Lịch công tác tuần 35 (từ ngày 31/8-05/9/2015) 30/08/2015
34/LCT-UBND Lịch công tác tuần 34 (từ ngày 24/8-30/8/2015) 23/08/2015
33/LCT-UBND Lịch công tác tuần 33 (từ ngày 18/8-24/8/2015) 17/08/2015
32/LCT-UBND Lịch công tác tuần 32 (từ ngày 10/8-15/8/2015) 10/08/2015
31/LCT-UBND Lịch công tác tuần 31 (từ ngày 03/8-08/8/2015) 02/08/2015
30/LCT-UBND Lịch công tác tuần 30 (từ ngày 27/7-31/7/2015) 26/07/2015
29/LCT-UBND Lịch công tác tuần 29 (từ ngày 20/7-25/7/2015) 19/07/2015
28/LCT-UBND Lịch công tác tuần 28 (từ ngày 13/7-17/7/2015) 12/07/2015
27/LCT-UBND Lịch công tác tuần 27 (từ ngày 06/7-12/7/2015) 05/07/2015
26/LCT-UBND Lịch công tác tuần 26 (từ ngày 29/5-05/7/2015) 28/06/2015
25/LCT-UBND Lịch công tác tuần 25 (Từ ngày 22/6-27/6/2015) 21/06/2015