LỊCH CÔNG TÁC ĐẢNG ỦY - HĐND - UBND PHƯỜNG CỰ KHỐI

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
35/LCTT Lịch công tác tuần 35 phường Cự Khối 24/08/2020
34/LCTT Lịch công tác tuần 34 phường Cự Khối 17/08/2020
33/LCTT Lịch công tác tuần 33 phường Cự Khối 10/08/2020
32/LCTT Lịch công tác tuần 32 phường Cự Khối 03/08/2020
31/LCTT Lịch công tác tuần 31 phường Cự Khối 27/07/2020
29/LCTT Lịch công tác tuần 29 phường Cự Khối 13/07/2020
50/LCTT Lịch công tác tuần 50 phường Cự Khối 12/07/2020
28/LCTT Lịch công tác tuần 28 phường Cự Khối 06/07/2020
27/LCTT Lịch công tác tuần 27 phường Cự Khối 29/06/2020
26/LCTT Lịch công tác tuần 26 phường Cự Khối 22/06/2020
25/LCTT Lịch công tác tuần 25 phường Cự Khối 15/06/2020
24/LCTT Lịch công tác tuần 24 phường Cự Khối 08/06/2020
23/LCTT Lịch công tác tuần 23 phường Cự Khối 01/06/2020
22/LCTT Lịch công tác tuần 22 phường Cự Khối 25/05/2020
21/LCTT Lịch công tác tuần 21 phường Cự Khối 18/05/2020
20/LCTT Lịch công tác tuần 20 phường Cự Khối 13/05/2020
19/LCTT Lịch công tác tuần 19 phường Cự Khối 04/05/2020
18/LCTT Lịch công tác tuần 18 phường Cự Khối 27/04/2020
17/LCTT Lịch công tác tuần 17 phường Cự Khối 20/04/2020
16/LCTT Lịch công tác tuần 16 của phường Cự Khối 13/04/2020