LỊCH CÔNG TÁC ĐẢNG ỦY - HĐND - UBND PHƯỜNG CỰ KHỐI

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
39/LCTT Lịch công tác tuần 39 phường Cự Khối 23/09/2019
38/LCTT Lịch công tác tuần 38 phường Cự Khối 16/09/2019
37/LCTT Lịch công tác tuần 37 phường Cự Khối 09/09/2019
36/LCTT Lịch công tác tuần 36 phường Cự Khối 03/09/2019
35/LCTT Lịch công tác tuần 35 phường Cự Khối 26/08/2019
34/LCTT Lịch công tác tuần 34 phường Cự Khối 19/08/2019
33/LCTT Lịch công tác tuần 33 phường Cự Khối 12/08/2019
32/LCTT Lịch công tác tuần 32 phường Cự Khối 05/08/2019
30/LCTT Lịch công tác tuần 31 phường Cự Khối 29/07/2019
30/LCTT Lịch công tác tuần 30 phường Cự Khối 22/07/2019
29/LCTT Lịch công tác tuần 29 15/07/2019
28/LCTT Lịch công tác tuần 28 08/07/2019
27/LCTT Lịch công tác tuần 27 phường Cự Khối 01/07/2019
26/LCTT Lịch công tác tuần 26 phường Cự Khối 24/06/2019
25/LCTT Lịch công tác tuần 25 phường Cự Khối 17/06/2019
24/LCTT Lịch công tác tuần 24 phường Cự Khối 10/06/2019
23/LCTT Lịch công tác tuần 23 phường Cự Khối 03/06/2019
22/LCTT Lịch công tác tuần 22 phường Cự Khối 27/05/2019
21/LCTT Lịch công tác tuần 21 phường Cự Khối 20/05/2019
20/LCTT Lịch công tác tuần 20 13/05/2019