LỊCH CÔNG TÁC ĐẢNG ỦY - HĐND - UBND PHƯỜNG CỰ KHỐI

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
15/LCTT Lịch công tác tuần 15 phường Cự Khối 06/04/2020
14/LCTT Lịch công tác tuần 14 phường Cự Khối 30/03/2020
13/LCTT Lịch công tác tuần 13 phường Cự Khối 23/03/2020
12/LCTT Lịch công tác tuần 12 phường Cự Khối 16/03/2020
11/LCTT Lịch công tác tuần 11 phường Cự Khối 09/03/2020
10/LCTT Lịch công tác tuần 10 phường Cự Khối 02/03/2020
09/LCTT Lịch công tác tuần 09 phường Cự Khối 24/02/2020
08/LCTT Lịch công tác tuần 08 phường Cự Khối 17/02/2020
07/LCTT Lịch công tác tuần 07 phường Cự Khối 10/02/2020
06/LCTT Lịch công tác tuần 06 phường Cự Khối 03/02/2020
4.5/LCTT Lịch công tác tuần 4 . 5 phường cự Khối 20/01/2020
03/LCTT Lịch công tác tuần 03 phường Cự Khối 13/01/2020
02/LCTT Lịch công tác tuần 02 phường Cự Khối 06/01/2020
01/LCTT Lịch công tác tuần 01 năm 2020 phường Cự Khối 30/12/2019
52/LCTT Lịch công tác tuần 52 phường Cự Khối 23/12/2019
51/LCTT Lịch công tác tuần 51 phường Cự Khối 16/12/2019
50/LCTT Lịch công tác tuần 50 phường Cự Khối 09/12/2019
49/LCTT Lịch công tác tuần 49 phường Cự Khối 02/12/2019
48/LCTT Lịch công tác tuần 48 phường Cự Khối 25/11/2019
46/LCTT Lịch công tác tuần 47 phường Cự Khối 18/11/2019