LỊCH CÔNG TÁC ĐẢNG ỦY - HĐND - UBND PHƯỜNG CỰ KHỐI

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
46/LCTT Lịch công tác tuần 46 phường Cự Khối 11/11/2019
45/LCTT Lịch công tác tuần 45 phường Cự Khối 04/11/2019
44/LCTT Lịch công tác tuần 44 phường Cự Khối 28/10/2019
43/LCTT Lịch công tác tuần 43 phường Cự Khối 21/10/2019
42/LCTT Lịch công tác tuần 42 phường Cự Khối 14/10/2019
41/LCTT Lịch công tác tuần 41 phường Cự Khối 07/10/2019
40/LCTT Lịch công tác tuần 40 phường Cự Khối 30/09/2019
39/LCTT Lịch công tác tuần 39 phường Cự Khối 23/09/2019
38/LCTT Lịch công tác tuần 38 phường Cự Khối 16/09/2019
37/LCTT Lịch công tác tuần 37 phường Cự Khối 09/09/2019
36/LCTT Lịch công tác tuần 36 phường Cự Khối 03/09/2019
35/LCTT Lịch công tác tuần 35 phường Cự Khối 26/08/2019
34/LCTT Lịch công tác tuần 34 phường Cự Khối 19/08/2019
33/LCTT Lịch công tác tuần 33 phường Cự Khối 12/08/2019
32/LCTT Lịch công tác tuần 32 phường Cự Khối 05/08/2019
30/LCTT Lịch công tác tuần 31 phường Cự Khối 29/07/2019
30/LCTT Lịch công tác tuần 30 phường Cự Khối 22/07/2019
29/LCTT Lịch công tác tuần 29 15/07/2019
28/LCTT Lịch công tác tuần 28 08/07/2019
27/LCTT Lịch công tác tuần 27 phường Cự Khối 01/07/2019