LỊCH CÔNG TÁC ĐẢNG ỦY - HĐND - UBND PHƯỜNG CỰ KHỐI

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
50/LCTT Lịch công tác tuần 50 phường Cự Khối 10/12/2018
49/LCTT Lịch công tác tuần 49 phường Cự Khối 03/12/2018
48/LCTT Lịch công tác tuần 48 phường Cự Khối 26/11/2018
47/LCTT Lịch công tác tuần 47 phường Cự Khối 19/11/2018
46/LCTT Lịch công tác tuần 46 phường Cự Khối 12/11/2018
45/LCTT Lịch công tác tuần 45 05/11/2018
44/LCTT Lịch công tác tuần 44 phường Cự Khối 29/10/2018
43/LCTT Lịch công tác tuần 43 phường Cự Khối 22/10/2018
42/LCTT Lịch công tác tuần 42 phường Cự Khối 15/10/2018
41/LCTT Lịch công tác tuần 41 phường Cự Khối 08/10/2018
40/LCTT Lịch công tác tuần 40 01/10/2018
39/LCTT Lịch công tác tuần 39 phường Cự Khối 26/09/2018
38/LCTT Lịch công tác tuần 38 phường Cự Khối 17/09/2018
37/LCTT Lịch công tác tuần 37 phường Cự Khối 10/09/2018
36/LCTT Lịch công tác tuần phường Cự Khối 04/09/2018
35/LCTT Lịch công tác tuần 35 phường Cự Khối 27/08/2018
34/LCTT Lịch công tác tuần 34 phường Cự Khối 20/08/2018
33/LCTT Lịch công tác tuần 33 phường Cự Khối 13/08/2018
32/LCTT Lịch tuần 32 phường Cự Khối 06/08/2018
31/LCTT Lịch công tác tuần 31 phường Cự Khối 30/07/2018