LỊCH CÔNG TÁC ĐẢNG ỦY - HĐND - UBND PHƯỜNG CỰ KHỐI

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
26/LCTT Lịch công tác tuần 26 phường Cự Khối 24/06/2019
25/LCTT Lịch công tác tuần 25 phường Cự Khối 17/06/2019
24/LCTT Lịch công tác tuần 24 phường Cự Khối 10/06/2019
23/LCTT Lịch công tác tuần 23 phường Cự Khối 03/06/2019
22/LCTT Lịch công tác tuần 22 phường Cự Khối 27/05/2019
21/LCTT Lịch công tác tuần 21 phường Cự Khối 20/05/2019
20/LCTT Lịch công tác tuần 20 13/05/2019
19/LCTT Lịch công tác tuần 19 phường Cự Khối 06/05/2019
18/LCTT Lịch công tác tuần phường Cự Khối 02/05/2019
17/LCTT Lịch công tác tuần 17 phường Cự Khối 22/04/2019
16/LCTT Lịch công tác tuần 16 phường Cự Khối 16/04/2019
15/LCTT Lịch công tác tuần 15 phường Cự Khối 08/04/2019
14/LCTT Lịch công tác tuần 14 phường Cự Khối 01/04/2019
13/LCTT Lịch công tác tuần 13 phường Cự Khối 25/03/2019
12/LCTT Lịch công tác tuần 12 phường Cự Khối 18/03/2019
11/LCTT Lịch công tác tuần 11 phường Cự Khối 11/03/2019
10/LCTT Lịch công tác tuần 10 phường Cự Khối 04/03/2019
09/LCTT Lịch công tác tuần 09 phường Cự Khối 25/02/2019
08/LCTT Lịch công tác tuần 08 phường Cự Khối 18/02/2019
07/LCTT Lịch công tác tuần 07 phường Cự Khối 11/02/2019