LỊCH CÔNG TÁC ĐẢNG ỦY - HĐND - UBND PHƯỜNG CỰ KHỐI

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
30/LCTT Lịch công tác tuần 30 phường Cự Khối 23/07/2018
29/LCTT Lichj công tác tuần 29 phường Cự Khối 16/07/2018
28/LCT Lịch công tác tuần 28 phường Cự Khối 09/07/2018
27/LCT Lịch công tác tuần 27 phường Cự Khối 02/07/2018
26/LCT Lịch công tác tuần 26 phường Cự Khối 25/06/2018
25/LCTT Lịch công tác tuần 25 phường Cự Khối 18/06/2018
24/LCTT Lịch công tác tuần 24 phường Cự Khối 11/06/2018
23/LCTT Lịch công tác tuần 23 phường Cự Khối 04/06/2018
22/LCTT Lịch công tác tuần 22 phường Cự Khối 28/05/2018
21/LCTT Lịch công tác tuần 21 phường Cự Khối 21/05/2018
20/LCTT Lịch công tác tuần 20 phường Cự Khối 14/05/2018
19/LCTT Lịch công tác tuần 19 phường Cự Khối 07/05/2018
18/LCTT Lịch công tác tuần 18 phường Cự Khối 02/05/2018
17/LCTT Lịch công tác tuần 17 phường Cự Khối 23/04/2018
16/LCTT Lịch công tác tuần 16 phường Cự Khối 17/04/2018
15/LCTT Lịch công tác tuần 15 phường Cự Khối 09/04/2018
14/LCTT Lịch công tác tuần phường Cự Khối tuần 14 02/04/2018
13/LCTT Lịch công tác tuần 13 phường Cự Khối 26/03/2018
12/LCTT Lịch công tác tuần 12 phường Cự Khối 19/03/2018
11/LCCT Lịch công tác tuần phường Cự Khối 11/03/2018