LỊCH CÔNG TÁC ĐẢNG ỦY - HĐND - UBND PHƯỜNG CỰ KHỐI

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
05/LCTT Lịch công tác tuần 05 phường Cự Khối 28/01/2019
04/LCCT Lịch công tác tuần 4 phường Cự Khối 21/01/2019
03/LCTT Lịch công tác tuần phường Cự Khối tuần 03 14/01/2019
02/LCTT Lịch công tác tuần 02 phường Cự Khối 07/01/2019
01/LCTT Lịch công tác tuần 01 phường Cự Khối 01/01/2019
52/LCTT Lịch tuần 52 phường Cự Khối 24/12/2018
51/LCTT Lịch công tác tuần 51 phường Cự Khối 17/12/2018
50/LCTT Lịch công tác tuần 50 phường Cự Khối 10/12/2018
49/LCTT Lịch công tác tuần 49 phường Cự Khối 03/12/2018
48/LCTT Lịch công tác tuần 48 phường Cự Khối 26/11/2018
47/LCTT Lịch công tác tuần 47 phường Cự Khối 19/11/2018
46/LCTT Lịch công tác tuần 46 phường Cự Khối 12/11/2018
45/LCTT Lịch công tác tuần 45 05/11/2018
44/LCTT Lịch công tác tuần 44 phường Cự Khối 29/10/2018
43/LCTT Lịch công tác tuần 43 phường Cự Khối 22/10/2018
42/LCTT Lịch công tác tuần 42 phường Cự Khối 15/10/2018
41/LCTT Lịch công tác tuần 41 phường Cự Khối 08/10/2018
40/LCTT Lịch công tác tuần 40 01/10/2018
39/LCTT Lịch công tác tuần 39 phường Cự Khối 26/09/2018
38/LCTT Lịch công tác tuần 38 phường Cự Khối 17/09/2018