LỊCH CÔNG TÁC ĐẢNG ỦY - HĐND - UBND PHƯỜNG CỰ KHỐI

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
37/LCTT Lịch công tác tuần 37 phường Cự Khối 10/09/2018
36/LCTT Lịch công tác tuần phường Cự Khối 04/09/2018
35/LCTT Lịch công tác tuần 35 phường Cự Khối 27/08/2018
34/LCTT Lịch công tác tuần 34 phường Cự Khối 20/08/2018
33/LCTT Lịch công tác tuần 33 phường Cự Khối 13/08/2018
32/LCTT Lịch tuần 32 phường Cự Khối 06/08/2018
31/LCTT Lịch công tác tuần 31 phường Cự Khối 30/07/2018
30/LCTT Lịch công tác tuần 30 phường Cự Khối 23/07/2018
29/LCTT Lichj công tác tuần 29 phường Cự Khối 16/07/2018
28/LCT Lịch công tác tuần 28 phường Cự Khối 09/07/2018
27/LCT Lịch công tác tuần 27 phường Cự Khối 02/07/2018
26/LCT Lịch công tác tuần 26 phường Cự Khối 25/06/2018
25/LCTT Lịch công tác tuần 25 phường Cự Khối 18/06/2018
24/LCTT Lịch công tác tuần 24 phường Cự Khối 11/06/2018
23/LCTT Lịch công tác tuần 23 phường Cự Khối 04/06/2018
22/LCTT Lịch công tác tuần 22 phường Cự Khối 28/05/2018
21/LCTT Lịch công tác tuần 21 phường Cự Khối 21/05/2018
20/LCTT Lịch công tác tuần 20 phường Cự Khối 14/05/2018
19/LCTT Lịch công tác tuần 19 phường Cự Khối 07/05/2018
18/LCTT Lịch công tác tuần 18 phường Cự Khối 02/05/2018