LỊCH CÔNG TÁC ĐẢNG ỦY - HĐND - UBND PHƯỜNG CỰ KHỐI

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
41/LCTT Lịch công tác tuần 41 phường Cự Khối 09/10/2017
40/LCTT Lịch công tác tuần 40 phường Cự Khối 02/10/2017
39/LCTT Lịch công tác tuần 39 phường Cự Khối 25/09/2017
38/LCCT Lịch công tác tuần 38 phường Cự Khối 18/09/2017
37/LCCT Lịch công tác tuần 37 phường Cự Khối 11/09/2017
36/LCTT Lịch công tác tuần 36 phường Cự Khối 05/09/2017
Lịch trực 2.9 Lịch trực dịp nghỉ lễ 2.9 phường Cự Khối 01/09/2017
35/LCTT Lịch công tác tuần 35 phường Cự Khối 30/08/2017
34/LCTT Lịch công tác tuần 34 phường Cự Khối 21/08/2017
33/LCTT Lịch công tác tuần 33 phường Cự Khối 14/08/2017
32/LCTT Lịch công tác tuần 32 phường Cự Khối 07/08/2017
31/LCTT Lịch công tác tuần 31 phường Cự Khối 31/07/2017
30/LCTT Lịch công tác tuần 30 phường Cự Khối 24/07/2017
29/LCTT Lịch công tác tuần 29 phường Cự Khối 17/07/2017
28/LCTT Lịch công tác tuần 28 phường Cự Khối 11/07/2017
27/LCTT Lịch công tác tuần 27 phường Cự Khối 03/07/2017
26/LCTT Lịch công tác tuần 26 phường Cự Khối 26/06/2017
25/LCTT Lịch công tác tuần 25 phường Cự Khối 19/06/2017
24/LCTT Lịch công tác tuần 24 phường Cự Khối 12/06/2017
23/LCT Lịch công tác tuần 23 phường Cự Khối 05/06/2017