LỊCH CÔNG TÁC ĐẢNG ỦY - HĐND - UBND PHƯỜNG CỰ KHỐI

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
17/LCTT Lịch công tác tuần 17 phường Cự Khối 23/04/2018
16/LCTT Lịch công tác tuần 16 phường Cự Khối 17/04/2018
15/LCTT Lịch công tác tuần 15 phường Cự Khối 09/04/2018
14/LCTT Lịch công tác tuần phường Cự Khối tuần 14 02/04/2018
13/LCTT Lịch công tác tuần 13 phường Cự Khối 26/03/2018
12/LCTT Lịch công tác tuần 12 phường Cự Khối 19/03/2018
11/LCCT Lịch công tác tuần phường Cự Khối 11/03/2018
10/LCTT Lịch công tác tuần 10 phường Cự Khối 05/03/2018
09/LCTT Lịch công tác tuần 09 phường Cự Khối 26/02/2018
08/LCTT Lịch công tác tuần 8 phường Cự Khối 20/02/2018
07/LCTT Lịch công tác tuần 7 phường Cự Khối 12/02/2018
06/LCTT Lịch công tác tuần 06 phường Cự Khối 05/02/2018
05/LCTT Lịch công tác tuần 05 phường Cự Khối 29/01/2018
04/LCCT Lịch công tá tuần 04 phường Cự Khối 22/01/2018
02/LCTT Lịch công tác tuần 02 phường Cự Khối 08/01/2018
01/LCTT Lịch tuần phường Cự Khối 02/01/2018
52/LCTT Lịch công tác tuần 52 phường Cự Khối 25/12/2017
51/LCTT Lịch công tác tuần 51 phường Cự Khối 18/12/2017
50/LCTT Lịch công tác tuần 50 14/12/2017
49/LCTT Lịch công tác tuần 49 phường Cự Khối 04/12/2017