LỊCH CÔNG TÁC ĐẢNG ỦY - HĐND - UBND PHƯỜNG CỰ KHỐI

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
22/LCTT Lịch công tác tuần 22 phường Cự Khối 29/05/2017
21/LCTT Lịch công tác tuần 21 phường Cự Khối 22/05/2017
20/LCCT Lịch công tác tuần 20 phường Cự Khối 15/05/2017
19/LCCT Lịch tuần 19 phường Cự Khối 08/05/2017
18/LCTT Lịch công tác tuần 18 phường Cự Khối 03/05/2017
17/LCCT Lịch công tác tuần 17 phường Cự Khối 24/04/2017
16/LCCT Lịch công tác tuần 16 phương Cự Khối 17/04/2017
15/LCCT Lịch công tác tuần 15 phường Cự Khối 10/04/2017
14/LCCT Lịch công tác tuần 14 phường Cự Khối 03/04/2017
13/LCTT Lịch công tác tuần 13 phường Cự Khối 02/04/2017
12/LCTT Lịch công tác tuần 12 phường Cự Khối 02/04/2017
11/LCTT Lịch công tác tuần 11 phường Cự Khối 02/04/2017
10/LCTT Lịch công tác tuần 10 phường Cự Khối 05/03/2017
09/LCTT Lịch công tác tuần 09 phường Cự Khối 27/02/2017
08/LCTT Lịch công tác tuần 8 phường Cự Khối 20/02/2017
07/LCCT Lịch công tác phường Cự Khối 13/02/2017
06/LCTT Lịch công tác tuần 06 phường Cự Khối 06/02/2017
05/LCTT Lịch công tác tuần 05 phường Cự Khối 23/01/2017
04/LCTT Lịch công tác tuần 4 phường Cự Khối 23/01/2017
03/LCTT Lịch công tác tuần 3 phường Cự Khối 15/01/2017