LỊCH CÔNG TÁC ĐẢNG ỦY - HĐND - UBND PHƯỜNG CỰ KHỐI

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
48/LCTT Lịch công tác tuần 48 phường Cự Khối 27/11/2017
47/LCTT Lịch công tác tuần 47 phường Cự Khối 20/11/2017
46/LCTT Lịch công tác tuần 46 phường Cự Khối 13/11/2017
45/LCTT Lịch công tác tuần 45 phường Cự Khối 06/11/2017
44/LCTT Lịch tuần 44 phường Cự Khối 30/10/2017
43/LCTT Lịch công tác tuần 43 phường Cự Khối 23/10/2017
42/LCTT Lịch công tác tuần 42 phường Cự Khối 16/10/2017
41/LCTT Lịch công tác tuần 41 phường Cự Khối 09/10/2017
40/LCTT Lịch công tác tuần 40 phường Cự Khối 02/10/2017
39/LCTT Lịch công tác tuần 39 phường Cự Khối 25/09/2017
38/LCCT Lịch công tác tuần 38 phường Cự Khối 18/09/2017
37/LCCT Lịch công tác tuần 37 phường Cự Khối 11/09/2017
36/LCTT Lịch công tác tuần 36 phường Cự Khối 05/09/2017
Lịch trực 2.9 Lịch trực dịp nghỉ lễ 2.9 phường Cự Khối 01/09/2017
35/LCTT Lịch công tác tuần 35 phường Cự Khối 30/08/2017
34/LCTT Lịch công tác tuần 34 phường Cự Khối 21/08/2017
33/LCTT Lịch công tác tuần 33 phường Cự Khối 14/08/2017
32/LCTT Lịch công tác tuần 32 phường Cự Khối 07/08/2017
31/LCTT Lịch công tác tuần 31 phường Cự Khối 31/07/2017
30/LCTT Lịch công tác tuần 30 phường Cự Khối 24/07/2017