Văn Bản Pháp Quy

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
379/UBND-VP V/v Đề nghị khen thưởng CB, CC hoàn thành xuất sắc, hoàn thành tốt nhiệm vụ tháng 9/2021 26/05/2022
31/TTr-UBND Về việc đề nghị khen thưởng các cá nhân có thành tích đột xuất tham gia công tác phòng cháy chữa cháy cho hộ dân trên địa bàn phường Cự Khối. 09/05/2022
139/UBND-VP V/v Đề nghị khen thưởng CB, CC hoàn thành tốt nhiệm vụ tháng 04/2022 29/04/2022
103/UBND-VP V/v Đề nghị khen thưởng CB, CC hoàn thành tốt nhiệm vụ tháng 03/2022 04/04/2022
59/UBND- VP V/v Đề nghị khen thưởng CB, CC hoàn thành tốt nhiệm vụ tháng 02/2022 02/03/2022
30/UBND-VP V/v Đề nghị khen thưởng CB, CC hoàn thành xuất sắc, hoàn thành tốt nhiệm vụ tháng 01/2022 10/02/2022
226/QĐ-UBND Về việc khen thưởng thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2021 21/01/2022
68/TTr-UBND Về việc đề xuất khen thưởng đột xuất cho tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác phòng, chống dịch Covid 19 23/09/2021
67/TTr-UBND Đề nghị khen thưởng tập thể, cá nhân của UBND phường Cự Khối đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua thiết lập và bảo vệ “vùng xanh” theo Kế hoạch số 38/KH-HĐTĐKT ngày 06/8/2021 của Hội đồng thi đua khen thưởng quận Long Biên 23/09/2021
481/UBND-VP V/v đề nghị khen thưởng cá nhân tháng 12/2020 28/12/2020
74/TTr-UBND Về việc đề nghị khen thưởng tổng kết phong trào bảo vệ ANTQ năm 2020 04/12/2020
73/TTr-UBND Tờ trình Về việc đề nghị khen thưởng Tổ dân phố tiêu biểu năm 2020 02/12/2020
444/UBND-VP V/v đề nghị khen thưởng cá nhân tháng 11/2020 26/11/2020
324/QĐ-UBND Về việc khen thưởng các cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tháng 10 năm 2020 06/11/2020
406/UBND-VP CV 406 V/v đề nghị khen thưởng cá nhân tháng 10/2020 29/10/2020
303/QĐ-UBND Về việc khen thưởng các cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tháng 9 năm 2020 03/10/2020
61/TTr-UBND V/v đề nghị khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác thực hiện chuyên đề "Lực lượng BVDP phối hợp với Công an phường quản lý người nghiện đối tượng trong diện quản lý giáo dục tại địa phương theo Nghị định 111/NĐ-CP của Chính phủ". 01/10/2020
366/UBND-VP CV 366 V/v đề nghị khen thưởng cá nhân tháng 9/2020 25/09/2020
324/UBND-VP V/v đề nghị khen thưởng cá nhân tháng 8/2020 28/08/2020
318/UBND-QS V/v rà soát khen thưởng thành tích trong các cuộc kháng chiến, làm nhiệm vụ ở Campuchia, Lào và tuyến 1 biên giới phía bắc, hải đảo xa 26/08/2020