Văn Bản Pháp Quy

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
406/UBND-VP CV 406 V/v đề nghị khen thưởng cá nhân tháng 10/2020 29/10/2020
303/QĐ-UBND Về việc khen thưởng các cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tháng 9 năm 2020 03/10/2020
61/TTr-UBND V/v đề nghị khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác thực hiện chuyên đề "Lực lượng BVDP phối hợp với Công an phường quản lý người nghiện đối tượng trong diện quản lý giáo dục tại địa phương theo Nghị định 111/NĐ-CP của Chính phủ". 01/10/2020
366/UBND-VP CV 366 V/v đề nghị khen thưởng cá nhân tháng 9/2020 25/09/2020
324/UBND-VP V/v đề nghị khen thưởng cá nhân tháng 8/2020 28/08/2020
318/UBND-QS V/v rà soát khen thưởng thành tích trong các cuộc kháng chiến, làm nhiệm vụ ở Campuchia, Lào và tuyến 1 biên giới phía bắc, hải đảo xa 26/08/2020
281/QĐ-UBND V/v khen thưởng cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội cựu Thanh niên xung phong phường Cự Khối nhiệm kỳ 2015-2020 20/08/2020
169/UBND-VP V/v đề nghị khen thưởng cá nhân tháng 5/2020 26/05/2020
133/UBND-VP V/v đề nghị khen thưởng cá nhân tháng 4/2020 28/04/2020
133/QĐ-UBND QĐ 133 về việc khen thưởng các cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tháng 03 04/04/2020
32/QĐ-UBND QĐ 32 Về việc khen thưởng các cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tháng 02 2020 27/02/2020
12/QĐ-UBND QĐ 12 về việc khen thưởng các cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tháng 01 năm 2020 01/02/2020
25/UBND-VP V/v đề nghị khen thưởng cá nhân tháng 01/2020 21/01/2020
07/QĐ-UBND Về việc khen thưởng thực hiện tốt phong trào thi đua năm 2019 13/01/2020
06/QĐ-UBND V/v khen thưởng cá nhân tiêu biểu hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2019 13/01/2020
02/UBND-VHTT Công văn biểu diễn văn nghệ phục vụ hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2019 02/01/2020
399/UBND-VP V/v đề nghị khen thưởng cá nhân tháng 11 26/11/2019
364/UBND-VP CV 364 về việc đề nghị khen thưởng cá nhân tháng 10 28/10/2019
331/UBND-VP V/v đề nghị khen thưởng cá nhân tháng 9/2019 27/09/2019
194/QĐ-UBND V/v khen thưởng thành tích trong hoạt động của Hội khuyến học phường Cự Khối nhiệm kỳ 2014 - 2019 27/09/2019