Văn Bản Pháp Quy

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
169/UBND-VP V/v đề nghị khen thưởng cá nhân tháng 5/2020 26/05/2020
133/UBND-VP V/v đề nghị khen thưởng cá nhân tháng 4/2020 28/04/2020
133/QĐ-UBND QĐ 133 về việc khen thưởng các cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tháng 03 04/04/2020
32/QĐ-UBND QĐ 32 Về việc khen thưởng các cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tháng 02 2020 27/02/2020
12/QĐ-UBND QĐ 12 về việc khen thưởng các cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tháng 01 năm 2020 01/02/2020
25/UBND-VP V/v đề nghị khen thưởng cá nhân tháng 01/2020 21/01/2020
07/QĐ-UBND Về việc khen thưởng thực hiện tốt phong trào thi đua năm 2019 13/01/2020
06/QĐ-UBND V/v khen thưởng cá nhân tiêu biểu hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2019 13/01/2020
02/UBND-VHTT Công văn biểu diễn văn nghệ phục vụ hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2019 02/01/2020
399/UBND-VP V/v đề nghị khen thưởng cá nhân tháng 11 26/11/2019
364/UBND-VP CV 364 về việc đề nghị khen thưởng cá nhân tháng 10 28/10/2019
331/UBND-VP V/v đề nghị khen thưởng cá nhân tháng 9/2019 27/09/2019
194/QĐ-UBND V/v khen thưởng thành tích trong hoạt động của Hội khuyến học phường Cự Khối nhiệm kỳ 2014 - 2019 27/09/2019
177/QĐ-UBND Về việc khen thưởng các cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tháng 8 năm 2019 29/08/2019
288UBND-VP V/v đề nghị khen thưởng cá nhân tháng 8/2019 27/08/2019
163/QĐ-UBND V/v khen thưởng thành tích trong phong trào toàn dân đoàn kết bảo vệ an ninh tổ quốc năm 2018 phường Cự Khối 19/08/2019
249/UBND-VP V/v đề nghị khen thưởng cá nhân tháng 7/2019 29/07/2019
09/HĐTĐKT-VP Về việc giới thiệu gương điển hình tiên tiến tháng 06.2019 28/06/2019
08/HĐTĐKT V/v giới thiệu cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu " Công dân thủ đô ưu tú" năm 2019 28/05/2019
07/HĐTĐKT-VP Về việc giới thiệu gương điển hình tiên tiến tháng 05.2019 15/05/2019