Văn Bản Pháp Quy

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
324/UBND-VP V/v đề nghị khen thưởng cá nhân tháng 8/2020 28/08/2020
318/UBND-QS V/v rà soát khen thưởng thành tích trong các cuộc kháng chiến, làm nhiệm vụ ở Campuchia, Lào và tuyến 1 biên giới phía bắc, hải đảo xa 26/08/2020
281/QĐ-UBND V/v khen thưởng cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội cựu Thanh niên xung phong phường Cự Khối nhiệm kỳ 2015-2020 20/08/2020
169/UBND-VP V/v đề nghị khen thưởng cá nhân tháng 5/2020 26/05/2020
133/UBND-VP V/v đề nghị khen thưởng cá nhân tháng 4/2020 28/04/2020
133/QĐ-UBND QĐ 133 về việc khen thưởng các cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tháng 03 04/04/2020
32/QĐ-UBND QĐ 32 Về việc khen thưởng các cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tháng 02 2020 27/02/2020
12/QĐ-UBND QĐ 12 về việc khen thưởng các cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tháng 01 năm 2020 01/02/2020
25/UBND-VP V/v đề nghị khen thưởng cá nhân tháng 01/2020 21/01/2020
07/QĐ-UBND Về việc khen thưởng thực hiện tốt phong trào thi đua năm 2019 13/01/2020
06/QĐ-UBND V/v khen thưởng cá nhân tiêu biểu hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2019 13/01/2020
02/UBND-VHTT Công văn biểu diễn văn nghệ phục vụ hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2019 02/01/2020
399/UBND-VP V/v đề nghị khen thưởng cá nhân tháng 11 26/11/2019
364/UBND-VP CV 364 về việc đề nghị khen thưởng cá nhân tháng 10 28/10/2019
331/UBND-VP V/v đề nghị khen thưởng cá nhân tháng 9/2019 27/09/2019
194/QĐ-UBND V/v khen thưởng thành tích trong hoạt động của Hội khuyến học phường Cự Khối nhiệm kỳ 2014 - 2019 27/09/2019
177/QĐ-UBND Về việc khen thưởng các cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tháng 8 năm 2019 29/08/2019
288UBND-VP V/v đề nghị khen thưởng cá nhân tháng 8/2019 27/08/2019
163/QĐ-UBND V/v khen thưởng thành tích trong phong trào toàn dân đoàn kết bảo vệ an ninh tổ quốc năm 2018 phường Cự Khối 19/08/2019
249/UBND-VP V/v đề nghị khen thưởng cá nhân tháng 7/2019 29/07/2019