Văn Bản Pháp Quy

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
02/UBND-VHTT Công văn biểu diễn văn nghệ phục vụ hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2019 02/01/2020
399/UBND-VP V/v đề nghị khen thưởng cá nhân tháng 11 26/11/2019
364/UBND-VP CV 364 về việc đề nghị khen thưởng cá nhân tháng 10 28/10/2019
331/UBND-VP V/v đề nghị khen thưởng cá nhân tháng 9/2019 27/09/2019
194/QĐ-UBND V/v khen thưởng thành tích trong hoạt động của Hội khuyến học phường Cự Khối nhiệm kỳ 2014 - 2019 27/09/2019
177/QĐ-UBND Về việc khen thưởng các cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tháng 8 năm 2019 29/08/2019
288UBND-VP V/v đề nghị khen thưởng cá nhân tháng 8/2019 27/08/2019
163/QĐ-UBND V/v khen thưởng thành tích trong phong trào toàn dân đoàn kết bảo vệ an ninh tổ quốc năm 2018 phường Cự Khối 19/08/2019
249/UBND-VP V/v đề nghị khen thưởng cá nhân tháng 7/2019 29/07/2019
09/HĐTĐKT-VP Về việc giới thiệu gương điển hình tiên tiến tháng 06.2019 28/06/2019
08/HĐTĐKT V/v giới thiệu cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu " Công dân thủ đô ưu tú" năm 2019 28/05/2019
07/HĐTĐKT-VP Về việc giới thiệu gương điển hình tiên tiến tháng 05.2019 15/05/2019
128UBND-VP V/v Đề nghị khen thưởng cá nhân tháng 04/2019 25/04/2019
06/HĐTĐKT-VP V/v đẩy mạnh cuộc thi " viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt" trong phong trào thi đua yêu nước năm 2019 18/04/2019
05/HĐTĐKT-VP Về việc giới thiệu gương điển hình tiên tiến tháng 04.2019 18/04/2019
66/QĐ-UBND V/v khen thưởng thành tích trong công tác Hội liên hiệp thanh niên phường Cự Khối nhiệm kỳ 2014 - 2019 28/03/2019
04/HĐTĐKT-VP Về việc giới thiệu gương điển hình tiên tiến tháng 03.2019 19/03/2019
57/UBND-VP Đề nghị khen thưởng cá nhân tháng 02/2019 26/02/2019
01/KH-HĐTĐKT Kế hoạch công tác thi đua, khen thưởng, thực hiện đề án " Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thi đua khen thưởng" năm 2019 30/01/2019
1/KH-HĐTĐKT Công tác thi đua, khen thưởng, thực hiện đề án “Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thi đua khen thưởng” năm 2019 30/01/2019