Văn Bản Pháp Quy

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
32/UBND-VP V/v Đề nghị khen thưởng cá nhân tháng 01/2019 28/01/2019
31/QĐ-UBND Về việc khen thưởng Về việc khen thưởng các cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tháng 01 năm 2019 28/01/2019
02/HĐTĐKT-VP Về việc giới thiệu gương điển hình tiên tiến tháng 01.2019 21/01/2019
21/QĐ-UBND V/v khen thưởng thành tích công tác năm 2018 của Đoàn thanh niên phường Cự Khối 15/01/2019
16/QĐ-UBND Về việc khen thưởng tổ dân phố đạt tổ dân phố văn hóa năm 2018 15/01/2019
15/QĐ-UBND Về việc khen thưởng thực hiện tốt phong trào thi đua năm 2018 15/01/2019
14/QĐ-UBND V/v khen thưởng cá nhân tiêu biểu hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2018 15/01/2019
01/HĐTĐKT-VP Về việc giới thiệu, bình xét thi đua năm 2018 08/01/2019
467/UBND-VP V/v đề nghị khen thưởng cá nhân tháng 11/2018 28/11/2018
4/BC-HĐTĐKT Kết quả thực hiện công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn phường Cự khối năm 2018(Báo cáo phục vụ giám sát của Thường trực HĐND phường) 20/11/2018
215/QĐ-UBND Về việc khen thưởng thành tích đột xuất 13/11/2018
214/QĐ-UBND Về việc khen thưởng cán bộ thuộc khối Đảng, đoàn thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tháng 3, 4, 6,7, 10 năm 2018 13/11/2018
102/TTr-HĐTĐKT Đề nghị khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc cơ quan phường Cự Khối năm 2018 07/11/2018
429/UBND-VP V/v đề nghị khen thưởng cá nhân tháng 10/2018 29/10/2018
395/UBND-VP V/v đề nghị khen thưởng cá nhân tháng 9/2018 27/09/2018
179/QĐ-UBND Về việc khen thưởng các tập thể, cá nhân đạt thành tích trong công tác khuyến học phường Cư Khối năm 2018 19/09/2018
362/UBND-VP Đề nghị khen thưởng cá nhân tháng 8/2018 28/08/2018
140/QĐ-UBND Về việc ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn phường Cự Khối 10/08/2018
137/QĐ-UBND Về việc Khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích trọng hoạt động hè phường Cự Khối năm 2018 31/07/2018
132/QĐ-UBND Về việc khen thưởng các cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tháng 7 năm 2018 27/07/2018