Văn Bản Pháp Quy

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
304/UBND-VP V/v đề nghị khen thưởng cá nhân tháng 7/2018 27/07/2018
192/UBND-VP V/v đề nghị khen thưởng cá nhân tháng 5/2018 24/05/2018
34/TTr-UBND Về việc giới thiệu cá nhân tiêu biểu đề nghị xét tặng danh hiệu người tốt việc tốt năm 2018 18/05/2018
03/HĐTĐKT V/v phát hiện cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu Người tốt việc tốt 08/05/2018
271/TB-UBND TB 271 kết quả đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức, LĐHĐ tháng 4 27/04/2018
143/UBND-VP Về việc đề nghị khen thưởng cá nhân tháng 4.2018 26/04/2018
02/HĐTĐKT-VP Về việc giới thiệu gương điền hình tiên tiến tháng 4.2018 19/04/2018
96/UBND-VP Đề nghị khen thưởng cá nhân bộ phận 1 cửa tháng 03/2018 28/03/2018
19/QĐ-UBND Về việc khen thưởng thực hiện tốt phong trào thi đua năm 2017 08/03/2018
58/UBND-VP Đề nghị khen thưởng cá nhân bộ phận 1 cửa tháng 02/2018 27/02/2018
304/QĐ-UBND Về việc khen thưởng tổng kết công tác Hội người cao tuổi phường Cự Khối năm 2017 21/02/2018
42/QĐ-UBND Về việc khen thưởng trong tổng kết hoạt động tổ tự quản 02/02/2018
37/UBND-VP Về việc đề nghị khen thưởng cá nhân bộ phận một cửa tháng 1 27/01/2018
01/HĐTĐKT Về việc đăng ký danh hiệu thi đua 24/01/2018
26/QĐ-UBND Về việc khen thưởng các cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2017 15/01/2018
20/QĐ-UBND về việc khen thưởng TDP đạt Tổ dân phố văn hóa năm 2017 12/01/2018
19/QĐ-UBND Về việc khen thưởng thực hiện tốt phong trào thi đua năm 2017 12/01/2018
18/QĐ-UBND Về việc khen thưởng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2017 12/01/2018
20/QĐ-UBND Về việc khen thưởng tổ dân phố đạt tổ dân phố văn hóa năm 2017 12/01/2018
18/QĐ-UBND Về việc khen thưởng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2017 12/01/2018