Văn Bản Pháp Quy

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
309/QĐ-UBND Về việc khen thưởng các cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tháng năm 2017 25/12/2017
308/QĐ-UBND Về việc khen thưởng tổng kết công tác Mặt trận tổ quốc phường Cự Khối năm 2017 25/12/2017
295/QĐ-UBND Về việc khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc hoạt động của Hội Cựu chiến binh năm 2017 05/12/2017
196/QĐ-UBND QĐ 196 về việc thăm, tặng quà các đối tượng chính sách, người có công 23/08/2017
174/QĐ-UBND Về việc khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp năm 2017 trên địa bàn phường 15/08/2017
174/QĐ-UBND QĐ 174 về việc khen thưởng các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp năm 2017 trên địa bàn phường. 15/08/2017
173/QĐ-UBND QĐ 173 về việc khen thưởng các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trên địa bàn phường Cự Khối. 14/08/2017
170/QĐ-UBND QĐ 170 về việc khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích tốt trong hoạt động hè năm 2017 phường Cự Khối 11/08/2017
155/QĐ-UBND QĐ 155 về việc khen thưởng người có công tiêu biểu; tập thể, cá nhân làm tốt công tác ''đền ơn đáp nghĩa'' nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày thương binh. liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2017) 18/07/2017
125/QĐ-UBND QĐ 125 về việc khen thưởng các cá nhân tháng 3 năm 2017 17/04/2017
122/QĐ-UBND QĐ 122 về việc khen thưởng các cá nhân tham gia hiến máu nhân đạo tình nguyện năm 2017 phường Cự Khối 11/04/2017
113/QĐ-UBND QĐ 113 về việc ban hành quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn phường Cự Khối 29/03/2017
62/QĐ-UBND QĐ 62 về việc khen thưởng các cá nhân tháng 2 năm 2017 28/02/2017
62/QĐ-UBND QĐ 62 về việc khen thưởng các cá nhân tháng 2 năm 2017 28/02/2017
48/QĐ-UBND QĐ 48 về việc kiện toàn Hội đồng thi đua khen thưởng phường Cự Khối 23/02/2017
48/QĐ-UBND QĐ 48 về việc kiện toàn Hội đồng thi đua khen thưởng phường Cự Khối 23/02/2017
305/QĐ-UBND Về việc khen thưởng tổng kết công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi phường Cự Khối năm 2017 21/02/2017
13/QĐ-UBND QĐ 13 về việc tặng giấy khen và thưởng tiền cho các tổ dân phố đạt tiêu chuẩn tổ dân phố văn hóa năm 2016 phường Cự Khối 13/01/2017
12/QĐ-UBND QĐ 12 về việc biểu dương và thưởng tiền cho các đơn vị, bộ phận chuyên môn, người đứng đầu các đơn vị, bộ phận chuyên môn thuộc phường đã đạt được kết quả tốt trong phong trào thi đua năm 2016 13/01/2017
181/QĐ-UBND Quyết định khen thưởng cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tháng 4.2016 30/05/2016