thông báo

Tuyên truyền Thể lệ Chương trình "Hóa đơn may mắn"

Ngày đăng 02/11/2022 | 04:53  | Lượt xem: 725
Thực hiện Công văn số 158-CV/BTGQU ngày 13/10/2022 của Ban Tuyên giáo Quận ủy Long Biên về việc tuyên truyền Thể lệ Chương trình "Hóa đơn may mắn", để tạo sự lan tỏa, thiết thực, góp phần tuyên...

Thông báo tổ chức hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân trên địa bàn phường Cự Khối năm 2022

Ngày đăng 22/09/2022 | 04:27  | Lượt xem: 98
Thực hiện Quyết định 6525-QĐ/TU, ngày 25/9/2015 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về “Quy định trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền tiếp thu góp ý của MTTQ, các tổ chức chính trị -...

Tham gia cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng” trên địa bàn phường Cự Khối

Ngày đăng 22/09/2021 | 02:43  | Lượt xem: 608
Xem toàn thông báo tại đây: -Đề thi xem tại đây: -Bài dự thi xem tại đây: -Thể lệ thi xem tại đây:

Công ty TNHH Thương mại và phát triển Cường Khánh đã đăng ký hoạt động theo chỉ thị 17/CT-UBND

Ngày đăng 27/08/2021 | 07:34  | Lượt xem: 253
Công ty TNHH Thương mại và phát triển Cường Khánh Giám đốc: Đỗ Thị Thủy Địa chỉ: Tổ 5 phường Cự Khối, Long Biên, Hà Nội DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐƠN VỊ CẦN LƯU THÔNG  

Công ty TNHH Sản Xuất và Thương Mại Luxury đã đăng ký hoạt động theo chỉ thị 17/CT-UBND

Ngày đăng 26/08/2021 | 02:44  | Lượt xem: 249
Công ty TNHH Sản Xuất và Thương Mại Luxury Giám đốc: Nguyễn Văn Quang Địa chỉ: Tổ 4 phường Cự Khối, Long Biên, Hà Nội DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐƠN VỊ CẦN LƯU THÔNG