thông báo

Công khai các Quyết định thu hồi đất; Quyết định phê duyệt Phương án; Kế hoạch chi trả tiền; Kế hoạch chi trả tiền; Thông báo nhận tiền bồi thường, hỗ trợ GPMB thực hiện dự án:

Ngày đăng 12/11/2020 | 09:54  | Lượt xem: 74
Công khai các Quyết định thu hồi đất; Quyết định phê duyệt Phương án; Kế hoạch chi trả tiền; Thông báo nhận tiền bồi thường, hỗ trợ GPMB thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường 13,5m theo quy hoạch...

Công khai Phương án dự thảo chi tiết bồi thường, hỗ trợ GPMB thực hiện dự án: Xây dựng trường Mầm Non tại ô quy hoạch G.7/NT1 phườngCự Khối quận Long Biên

Ngày đăng 12/11/2020 | 09:47  | Lượt xem: 55
Công khai Phương án dự thảo chi tiết bồi thường, hỗ trợ GPMB thực hiện dự án: Xây dựng trường Mầm Non tại ô quy hoạch G.7/NT1 phườngCự Khối quận Long Biên

Công khai các Quyết định thu hồi đất; Quyết định phê duyệt Phương án; Kế hoạch chi trả tiền

Ngày đăng 03/11/2020 | 08:57  | Lượt xem: 102
Căn cứ Quyết định số 3182/QĐ-UBND ngày 22/6/2020 của UBND quận Long Biên về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư xây dựng: Xây dựng trường Mầm Non tại ô quy hoạch G.7/NT1 phườngCự...

Phát động toàn dân tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường sáng thứ 7 ngày 31/10/2020 theo kế hoạch 211-KH/QU của quận ủy Long Biên

Ngày đăng 30/10/2020 | 10:30  | Lượt xem: 101
Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số: 211-KH/QU ngày 25/12/2019 của Quận ủy Long Biên về việc: Phát động toàn dân tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường năm 2020 và các năm tiếp theo; Ủy ban nhân dân phường...

Về việc triển khai công tác giải phóng mặt bằng thực hiện dự án Xây dựng tuyến đường theo quy hoạch từ ngõ Hạnh phúc đến đường gom cầu Thanh Trì, phường Cự Khối, quận Long Biên, Hà Nội

Ngày đăng 29/10/2020 | 08:12  | Lượt xem: 121
Căn cứ Luật Đất đai năm 2013; Căn cứ Quyết định số 1067/QĐ-UBND ngày 13/3/2020 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 quận Long Biên; Quyết định số 3588/QĐ-UBND...

Công khai Phương án dự thảo chi tiết bồi thường, hỗ trợ GPMB thực hiện dự án: Xây dựng Vườn hoa công viên tại ô quy hoạch G.7/CX3 phường Cự Khối, quận Long Biên

Ngày đăng 28/10/2020 | 02:49  | Lượt xem: 59
Căn cứ Quyết định số 2006/QĐ-UBND ngày 05/7/2019 của UBND quận Long Biên về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng Vườn hoa công viên tại ô quy hoạch G.7/CX3, phường Cự Khối, quận Long...

Về việc niêm yết công khai danh sách hộ thoát nghèo, thoát cận nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn phường Cự Khối cuối năm 2020 và giai đoạn 2016-2020

Ngày đăng 28/10/2020 | 02:45  | Lượt xem: 32
Căn cứ công văn sô 2003/UBND-LĐTBXH ngày 05/10/2020 của UBND quận Long Biên về rà soát đánh giá kết quả giảm nghèo năm 2020 và giai đoạn 2016-2020. Căn cứ biên bản họp dân tại các tổ dân phố trên...

Thông báo công khai phương án dự thảo chi tiết bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để thực hiện dự án

Ngày đăng 28/10/2020 | 02:40  | Lượt xem: 36
Căn cứ Quyết định số 4523/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 của UBND quận Long Biên về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư xây dựng: Xây dựng tuyến đường từ khu tái định cư đến trường THCS...

Thông báo về việc công khai danh sách cá nhân kinh doanh tạm ngừng kinh doanh, hộ đăng ký kinh doanh nhưng không hoạt động kinh doanh tháng 10 năm 2020

Ngày đăng 28/10/2020 | 02:36  | Lượt xem: 23
Căn cứ Luật quản lý thuế; Luật thuế GTGT; Luật thuế TNCN và các văn bản hướng dẫn thực hiện; Căn cứ quyết định số 8129/QĐ-UBND ngày 29/11/2016 của UBND quận Long Biên về ban hành Quy chế thực hiện...

Tin tức mới nhất

Thông kê truy cập

Đang online: 1479
Tổng số truy cập: 5407320