thông báo

Công khai các Văn bản pháp lý thực hiện công tác GPMB dự án

Ngày đăng 29/11/2020 | 08:06  | Lượt xem: 155
Công khai các Văn bản pháp lý thực hiện công tác GPMB dự án: Xây dựng tuyến đường từ theo quy hoạch từ ngõ hạnh Phúc đến đường gom cầu Thanh Trì, phường Cự Khối, quận Long Biên

Công khai các Văn bản pháp lý và Thông báo thu hồi đất thực hiện công tác GPMB dự án:

Ngày đăng 29/11/2020 | 08:02  | Lượt xem: 149
Công khai các Văn bản pháp lý và Thông báo thu hồi đất thực hiện công tác GPMB dự án: Xây dựng tuyến đường từ ô quy hoạch G.7/CC5 đến đường 25m (Giai đoạn 02) phường Cự Khối, quận Long Biên

Công khai Phương án dự thảo chi tiết bồi thường, hỗ trợ GPMB thực hiện dự án

Ngày đăng 29/11/2020 | 07:58  | Lượt xem: 161
Công khai Phương án dự thảo chi tiết bồi thường, hỗ trợ GPMB thực hiện dự án: Xây dựng Vườn hoa công viên tại ô quy hoạch G.7/CX3 phường Cự Khối, quận Long Biên

Công khai các Quyết định thu hồi đất; Quyết định phê duyệt Phương án; Kế hoạch chi trả tiền; Kế hoạch chi trả tiền; Thông báo nhận tiền bồi thường, hỗ trợ GPMB thực hiện dự án:

Ngày đăng 12/11/2020 | 09:54  | Lượt xem: 192
Công khai các Quyết định thu hồi đất; Quyết định phê duyệt Phương án; Kế hoạch chi trả tiền; Thông báo nhận tiền bồi thường, hỗ trợ GPMB thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường 13,5m theo quy hoạch...

Công khai Phương án dự thảo chi tiết bồi thường, hỗ trợ GPMB thực hiện dự án: Xây dựng trường Mầm Non tại ô quy hoạch G.7/NT1 phườngCự Khối quận Long Biên

Ngày đăng 12/11/2020 | 09:47  | Lượt xem: 135
Công khai Phương án dự thảo chi tiết bồi thường, hỗ trợ GPMB thực hiện dự án: Xây dựng trường Mầm Non tại ô quy hoạch G.7/NT1 phườngCự Khối quận Long Biên

Công khai các Quyết định thu hồi đất; Quyết định phê duyệt Phương án; Kế hoạch chi trả tiền

Ngày đăng 03/11/2020 | 08:57  | Lượt xem: 170
Căn cứ Quyết định số 3182/QĐ-UBND ngày 22/6/2020 của UBND quận Long Biên về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư xây dựng: Xây dựng trường Mầm Non tại ô quy hoạch G.7/NT1 phườngCự...

Phát động toàn dân tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường sáng thứ 7 ngày 31/10/2020 theo kế hoạch 211-KH/QU của quận ủy Long Biên

Ngày đăng 30/10/2020 | 10:30  | Lượt xem: 145
Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số: 211-KH/QU ngày 25/12/2019 của Quận ủy Long Biên về việc: Phát động toàn dân tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường năm 2020 và các năm tiếp theo; Ủy ban nhân dân phường...

Về việc triển khai công tác giải phóng mặt bằng thực hiện dự án Xây dựng tuyến đường theo quy hoạch từ ngõ Hạnh phúc đến đường gom cầu Thanh Trì, phường Cự Khối, quận Long Biên, Hà Nội

Ngày đăng 29/10/2020 | 08:12  | Lượt xem: 178
Căn cứ Luật Đất đai năm 2013; Căn cứ Quyết định số 1067/QĐ-UBND ngày 13/3/2020 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 quận Long Biên; Quyết định số 3588/QĐ-UBND...

Công khai Phương án dự thảo chi tiết bồi thường, hỗ trợ GPMB thực hiện dự án: Xây dựng Vườn hoa công viên tại ô quy hoạch G.7/CX3 phường Cự Khối, quận Long Biên

Ngày đăng 28/10/2020 | 02:49  | Lượt xem: 105
Căn cứ Quyết định số 2006/QĐ-UBND ngày 05/7/2019 của UBND quận Long Biên về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng Vườn hoa công viên tại ô quy hoạch G.7/CX3, phường Cự Khối, quận Long...