thông báo

Công khai phương án dự thảo chi tiết bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để thực hiện dự án

Ngày đăng 20/12/2019 | 02:27  | Lượt xem: 348
Công khai phương án dự thảo chi tiết bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để thực hiện dự án: Hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật Giải phóng mặt bằng ô quy hoạch G.7/CC5 phụ cận tuyến đường 13,5 m phường Cự...

Công khai Quyết định thu hồi đất, Quyết định phê duyệt kèm theo phương án chi tiết bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án

Ngày đăng 20/12/2019 | 02:24  | Lượt xem: 101
Công khai Quyết định thu hồi đất, Quyết định phê duyệt kèm theo phương án chi tiết bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường từ khu tái định...

Công khai Xác nhận nguồn gốc đất của 02 hộ gia đình, cá nhân trong phạm vi giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án

Ngày đăng 20/12/2019 | 02:21  | Lượt xem: 61
Công khai Xác nhận nguồn gốc đất của 02 hộ gia đình, cá nhân trong phạm vi giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường từ khu tái định cư đến trường THCS Cự Khối, phường Cự Khối,...

Công khai về nguồn gốc, thời điểm sử dụng đất và thời điểm tạo lập tài sản khác gắn liền với đất

Ngày đăng 20/12/2019 | 02:12  | Lượt xem: 53
Công khai về nguồn gốc, thời điểm sử dụng đất và thời điểm tạo lập tài sản khác gắn liền với đất bà Ngô Thị Nhu

Công khai về nguồn gốc, thời điểm sử dụng đất và thời điểm tạo lập tài sản khác gắn liền với đất

Ngày đăng 20/12/2019 | 02:09  | Lượt xem: 50
Công khai về nguồn gốc, thời điểm sử dụng đất và thời điểm tạo lập tài sản khác gắn liền với đất ông Đào Thế Vinh

Công khai về nguồn gốc, thời điểm sử dụng đất và thời điểm tạo lập tài sản khác gắn liền với đất

Ngày đăng 20/12/2019 | 02:06  | Lượt xem: 49
Công khai về nguồn gốc, thời điểm sử dụng đất và thời điểm tạo lập tài sản khác gắn liền với đất ông Dương Công Ân

Công khai về nguồn gốc, thời điểm sử dụng đất và thời điểm tạo lập tài sản khác gắn liền với đất

Ngày đăng 20/12/2019 | 02:03  | Lượt xem: 102
Công khai về nguồn gốc, thời điểm sử dụng đất và thời điểm tạo lập tài sản khác gắn liền với đất ông Đào Đức Bình

Công khai về nguồn gốc, thời điểm sử dụng đất và thời điểm tạo lập tài sản khác gắn liền với đất

Ngày đăng 20/12/2019 | 01:57  | Lượt xem: 30
Công khai về nguồn gốc, thời điểm sử dụng đất và thời điểm tạo lập tài sản khác gắn liền với đất ông Ngô Quang Lịch

Công khai các văn bản pháp lý, chính sách bồi thường hỗ trợ tái định cư liên quan đến GPMB thực hiện dự án

Ngày đăng 20/12/2019 | 01:53  | Lượt xem: 51
Công khai các văn bản pháp lý, chính sách bồi thường hỗ trợ tái định cư liên quan đến GPMB thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường từ ô quy hoạch G.7/CC5 đến đường 25 m phường Cự Khối quận Long Biên...

Công khai phương án dự thảo chi tiết bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để thực hiện dự án

Ngày đăng 20/12/2019 | 01:50  | Lượt xem: 43
Công khai phương án dự thảo chi tiết bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường từ khu tái định cư đến trường THCS Cự Khối, phường Cự Khối, quận Long Biên