thông báo

Công khai về việc hủy bỏ các Quyết định

Ngày đăng 20/12/2019 | 01:46  | Lượt xem: 31
Công khai về việc hủy bỏ các Quyết định số 114/QĐ-UBND; Quyết định số 115/QĐ-UBND ngày 24/01/2008 của UBND quận Long Biên

Công khai về việc lấy ý kiến thống nhất của nhân dân tại khu vực dự án

Ngày đăng 20/12/2019 | 01:39  | Lượt xem: 46
Công khai về việc lấy ý kiến thống nhất của nhân dân tại khu vực dự án: Xây dựng vườn hoa công viên tại ô quy hoạch G.7/CX3 phường Cự Khối, quận Long Biên

Công khai về nguồn gốc, thời điểm sử dụng đất và thời điểm tạo lập tài sản khác gắn liền với đất

Ngày đăng 19/12/2019 | 10:06  | Lượt xem: 43
Công khai về nguồn gốc, thời điểm sử dụng đất và thời điểm tạo lập tài sản khác gắn liền với đất ông Lê Thanh Bình

Công khai về nguồn gốc, thời điểm sử dụng đất và thời điểm tạo lập tài sản khác gắn liền với đất

Ngày đăng 19/12/2019 | 10:04  | Lượt xem: 57
Công khai về nguồn gốc, thời điểm sử dụng đất và thời điểm tạo lập tài sản khác gắn liền với đất ông Hoàng Mạnh Hùng

Công khai về nguồn gốc, thời điểm sử dụng đất và thời điểm tạo lập tài sản khác gắn liền với đất

Ngày đăng 19/12/2019 | 10:00  | Lượt xem: 43
Công khai về nguồn gốc, thời điểm sử dụng đất và thời điểm tạo lập tài sản khác gắn liền với đất ông Hoàng Thanh Hà

Công khai phương án dự thảo chi tiết bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để thực hiện dự án

Ngày đăng 19/12/2019 | 09:56  | Lượt xem: 34
Công khai phương án dự thảo chi tiết bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường từ khu tái định cư đến trường THCS Cự Khối, phường Cự Khối, quận Long Biên

Công khai về việc lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Kế hoạch sử dụng đất

Ngày đăng 19/12/2019 | 09:54  | Lượt xem: 45
Công khai về việc lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 quận Long Biên, thành phố Hà Nội

Công khai về nguồn gốc, thời điểm sử dụng đất và thời điểm tạo lập tài sản khác gắn liền với đất

Ngày đăng 19/12/2019 | 09:45  | Lượt xem: 42
Công khai về nguồn gốc, thời điểm sử dụng đất và thời điểm tạo lập tài sản khác gắn liền với đất ông Hoàng Quốc Định

Công khai về nguồn gốc, thời điểm sử dụng đất và thời điểm tạo lập tài sản khác gắn liền với đất

Ngày đăng 19/12/2019 | 09:40  | Lượt xem: 65
Công khai về nguồn gốc, thời điểm sử dụng đất và thời điểm tạo lập tài sản khác gắn liền với đất ông Dương Công Huy bà Nguyễn Thị Hạnh

Về việc niêm yết công khai danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo, thoát cận nghèo, hộ nghèo phát sinh, hộ cận nghèo

Ngày đăng 19/12/2019 | 09:36  | Lượt xem: 269
Về việc niêm yết công khai danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo, thoát cận nghèo, hộ nghèo phát sinh, hộ cận nghèo phát sinh trên địa bàn phường Cự Khối cuối năm 2019