thông báo

Về việc niêm yết công khai danh sách hộ thoát nghèo, thoát cận nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn phường Cự Khối cuối năm 2020 và giai đoạn 2016-2020

Ngày đăng 28/10/2020 | 02:45  | Lượt xem: 56
Căn cứ công văn sô 2003/UBND-LĐTBXH ngày 05/10/2020 của UBND quận Long Biên về rà soát đánh giá kết quả giảm nghèo năm 2020 và giai đoạn 2016-2020. Căn cứ biên bản họp dân tại các tổ dân phố trên...

Thông báo công khai phương án dự thảo chi tiết bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để thực hiện dự án

Ngày đăng 28/10/2020 | 02:40  | Lượt xem: 66
Căn cứ Quyết định số 4523/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 của UBND quận Long Biên về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư xây dựng: Xây dựng tuyến đường từ khu tái định cư đến trường THCS...

Thông báo về việc công khai danh sách cá nhân kinh doanh tạm ngừng kinh doanh, hộ đăng ký kinh doanh nhưng không hoạt động kinh doanh tháng 10 năm 2020

Ngày đăng 28/10/2020 | 02:36  | Lượt xem: 45
Căn cứ Luật quản lý thuế; Luật thuế GTGT; Luật thuế TNCN và các văn bản hướng dẫn thực hiện; Căn cứ quyết định số 8129/QĐ-UBND ngày 29/11/2016 của UBND quận Long Biên về ban hành Quy chế thực hiện...

Thông báo Tổ chức hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân trên địa bàn phường Cự Khối năm 2020

Ngày đăng 16/10/2020 | 04:06  | Lượt xem: 67
Thực hiện Quyết định 6525-QĐ/TU, ngày 25/9/2015 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về “Quy định trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền tiếp thu góp ý của MTTQ, các tổ chức chính trị -...

Công khai Phương án dự thảo chi tiết bồi thường, hỗ trợ và tái định cư

Ngày đăng 14/10/2020 | 09:52  | Lượt xem: 113
Căn cứ Quyết định số 3156/QĐ-UBND ngày 25/10/2019 của UBND quận Long Biên về việc phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư: Xây dựng tuyến đường 13,5m theo quy hoạch từ đường 25m đến ngõ Hòa...

Công khai về nguồn gốc, thời điểm sử dụng đất và thời điểm tạo lập tài sản khác gắn liền với đất

Ngày đăng 06/10/2020 | 10:51  | Lượt xem: 119
UBND phường Cự Khối nhận được hồ sơ, Đơn đăng ký cấp lại, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của bà Đào Thị Tuyết tại thửa đất số 74-1,...

Về việc treo cờ Tổ quốc

Ngày đăng 06/10/2020 | 10:47  | Lượt xem: 104
Thực hiện thông báo số 1033/TB-UBND của UBND Thành phố Hà Nội về việc treo cờ Tổ quốc Chào mừng kỷ niệm 1010 năm Thăng Long – Hà Nội (1010-2020) và Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ...