thông báo

Công khai Thông báo về việc nhận tiền bồi thường, hỗ trợ và bàn giao mặt bằng

Ngày đăng 06/10/2020 | 10:40  | Lượt xem: 133
Căn cứ Quyết định số 4523/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 của UBND quận Long Biên về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư xây dựng: Xây dựng tuyến đường từ khu tái định cư đến trường THCS...

Công khai các Văn bản pháp lý và Thông báo thu hồi đất thực hiện công tác GPMB dự án: Xây dựng Vườn hoa công viên tại ô quy hoạch G.7/CX3 phường Cự Khố,i quận Long Biên

Ngày đăng 06/10/2020 | 10:36  | Lượt xem: 116
Căn cứ Quyết định số 2006/QĐ-UBND ngày 05/7/2019 của UBND quận Long Biên về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng Vườn hoa công viên tại ô quy hoạch G.7/CX3, phường Cự Khối, quận Long...

Công khai Quyết định thu hồi đất, Quyết định phê duyệt kèm theo phương án chi tiết bồi thường, hỗ trợ và tái định cư

Ngày đăng 29/09/2020 | 03:53  | Lượt xem: 162
Căn cứ Quyết định số 4523/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 của UBND quận Long Biên về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư xây dựng: Xây dựng tuyến đường từ khu tái định cư đến trường THCS...

Triển khai cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về bảo vệ môi trường và qui tắc ứng xử gắn với việc bảo vệ môi trường” trên địa bàn phường Cự Khối

Ngày đăng 24/09/2020 | 11:06  | Lượt xem: 51
Thực hiện kế hoạch số 107/KH-UBND ngày 22/09/2020 của UBND Phường Cự Khối về việc tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về bảo vệ môi trường và qui tắc ứng xử gắn với việc bảo vệ môi trường” trên...

Công khai Phương án dự thảo chi tiết bồi thường, hỗ trợ GPMB thực hiện dự án

Ngày đăng 17/09/2020 | 09:39  | Lượt xem: 150
Công khai Phương án dự thảo chi tiết bồi thường, hỗ trợ GPMB thực hiện dự án: Xây dựng trường Mầm Non tại ô quy hoạch G.7/NT1 phường Cự Khối quận Long Biên

Công khai Thông báo thu hồi đất để thực hiện dự án:

Ngày đăng 14/09/2020 | 09:01  | Lượt xem: 232
Công khai Thông báo thu hồi đất để thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường 13,5m theo quy hoạch từ đường 25m đến ngõ Hòa Bình,phường Cự Khối, quận Long Biên.

Công khai các Văn bản pháp lý, Thông báo thu hồi đất thực hiện công tác GPMB dự án:

Ngày đăng 14/09/2020 | 08:53  | Lượt xem: 186
Công khai các Văn bản pháp lý, Thông báo thu hồi đất thực hiện công tác GPMB dự án: Xây dựng tuyến đường 13,5m theo quy hoạch từ ngõ Hòa Bình đến phố Xuân Đỗ, phường Cự Khối, quận Long Biên

Công khai phương án điều chỉnh bồi thường, hỗ trợ và tái định cư (phục vụ công khai) khi nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án

Ngày đăng 07/09/2020 | 08:49  | Lượt xem: 187
Công khai phương án điều chỉnh bồi thường, hỗ trợ và tái định cư (phục vụ công khai) khi nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường từ đê sông Hồng đến đường gom cầu Thanh Trì,...

Công khai Thông báo thu hồi đất để thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường 13,5m theo quy hoạch từ đường 25m đến ngõ Hòa Bình,phường Cự Khối, quận Long Biên.

Ngày đăng 07/09/2020 | 08:44  | Lượt xem: 200
Công khai Thông báo thu hồi đất để thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường 13,5m theo quy hoạch từ đường 25m đến ngõ Hòa Bình,phường Cự Khối, quận Long Biên.