thông báo

Thông báo Về việc niêm yết công khai danh sách xét duyệt đối tượng người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm tháng 4 năm 2020 theo Nghị quyết 42/NQ-CP.

Ngày đăng 17/07/2020 | 10:00  | Lượt xem: 110
Thực hiện Quyết định số 15/2020/QĐ - TTg ngày 24/04/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19; Quyết định số...

Cự Khối họp Hội đồng xét duyệt hưởng trợ cấp do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19

Ngày đăng 01/07/2020 | 11:07  | Lượt xem: 236
Thực hiện Quyết định số 15/2020/QĐ - TTg ngày 24/04/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19; Quyết định số...

Công khai Thông báo về việc nhận tiền bồi thường, hỗ trợ và bàn giao mặt bằng đối với các hộ gia đình ông (bà) phường Cự Khối thực hiện dự án:

Ngày đăng 22/06/2020 | 10:28  | Lượt xem: 186
Công khai Thông báo về việc nhận tiền bồi thường, hỗ trợ và bàn giao mặt bằng đối với các hộ gia đình ông (bà) phường Cự Khối thực hiện dự án: Xây dựng đường hành lang chân đê sau Đình Thổ Khối,...

Công khai Thông báo về việc nhận tiền bồi thường, hỗ trợ và bàn giao mặt bằng đối với các hộ gia đình ông (bà) phường Cự Khối thực hiện dự án:

Ngày đăng 22/06/2020 | 10:18  | Lượt xem: 242
Công khai Thông báo về việc nhận tiền bồi thường, hỗ trợ và bàn giao mặt bằng đối với các hộ gia đình ông (bà) phường Cự Khối thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường từ khu tái định cư đến trường...

Công khai các văn bản pháp lý, chính sách tái định cư đối với người có đất thu hồi thuộc dự án

Ngày đăng 11/06/2020 | 09:04  | Lượt xem: 209
Công khai các văn bản pháp lý, chính sách tái định cư đối với người có đất thu hồi thuộc dự án: Xây dựng tuyến đường từ khu tái định cư đến trường THCS Cự Khối, phường Cự Khối, quận Long Biên

Về việc niêm yết công khai danh sách xét duyệt đối tượng là các hộ kinh doanh phải tạm ngừng kinh doanh, người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm tháng 4 năm 2020 theo Nghị quyết 42/NQ-CP.

Ngày đăng 10/06/2020 | 05:13  | Lượt xem: 283
Căn cứ Nghị quyết 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; Quyết định 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/04/2020 của Thủ tướng Chính Phủ về...

Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ về thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID - 19 trên địa phường Cự Khối

Ngày đăng 10/06/2020 | 10:39  | Lượt xem: 159
Thực hiện Quyết định số 15/2020/QĐ - TTg ngày 24/04/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 và Quyết định 480/QĐ-...

Công khai Thông báo về việc nhận tiền bồi thường, hỗ trợ và bàn giao mặt bằng đối với các hộ gia đình

Ngày đăng 09/06/2020 | 08:56  | Lượt xem: 174
Công khai Thông báo về việc nhận tiền bồi thường, hỗ trợ và bàn giao mặt bằng đối với các hộ gia đình ông (bà) phường Cự Khối thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường từ đê sông Hồng đến đường gom cầu...

Công khai các văn bản bầu cử Tổ trưởng tổ dân phố nhiệm kỳ 2020-2022, trên địa bàn phường Cự Khối

Ngày đăng 30/05/2020 | 05:02  | Lượt xem: 258
Thực hiện Khoản 3 Điều 23 Quyết định số 16/2013/QĐ-UBND ngày 19 tháng 9 năm 2020 của UBND Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố...