thông báo

Về thời gian, địa điểm tiếp nhận bán bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tự nguyện trên địa bàn phường Cự Khối

Ngày đăng 29/05/2020 | 05:42  | Lượt xem: 321
Thực hiện chỉ đạo của UBND quận Long Biên tại Văn bản số 137/UBND-YT ngày 22/01/2020 của UBND quận Long Biên về việc thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác BHXH, BHYT năm 2020. Để đảm bảo thực hiện...

Yêu cầu thu dọn, di chuyển cây cối hoa mầu, vật nuôi, công trình, vật kiến trúc ra khỏi phạm vi đã giải phóng mặt bằng dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật phục vụ tái định cư tại ô qui hoạch C3-6/LX8, tổ 12, phường Cự Khối

Ngày đăng 29/05/2020 | 10:42  | Lượt xem: 234
Thực hiện Kế hoạch GPMB dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật phục vụ tái định cư tại ô qui hoạch C3-6/LX8 phường Cự Khối, ngày 15/10/2015 UBND quận Long Biên đã tổ chức cưỡng chế thu hồi đất và bàn...

Niêm yết công khai danh sách đối tượng khuyết tật được cấp giấy xác nhận khuyết tật năm 2020

Ngày đăng 29/05/2020 | 10:41  | Lượt xem: 141
Căn cứ Luật Người khuyết tật ngày 17 tháng 6 năm 2010; Căn cứ Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người...

Về việc Treo cờ Tổ quốc chào mừng 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại (19/5/1890 – 19/5/2020)

Ngày đăng 29/05/2020 | 10:38  | Lượt xem: 102
Thực hiện Thông báo số 169/TB-UBND ngày 27/4/2020 của UBND quận Long Biên về việc treo cờ Tổ quốc và kế hoạch số 66/KH-UBND ngày 20/4/2020 của UBND phường Cự Khối về việc tổ chức các hoạt động...

Thông báo về việc niêm yết các văn bản thực hiện chính sách hỗ trợ người gặp khó khăn do COVID-19

Ngày đăng 20/05/2020 | 08:36  | Lượt xem: 139
Căn cứ Nghị quyết 42/NQ-CP ngày 9/4/2020 của chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; Căn cứ Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của thủ tướng chính...

Cự Khối công khai quyết định hỗ trợ các đối tượng gặp khó khăn do đại dịch Covid -19

Ngày đăng 06/05/2020 | 05:18  | Lượt xem: 210
Căn cứ Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ...

Công khai Dự thảo Quy chế bố trí tái định cư và bắt thăm tái định cư giải phóng mặt bằng thực hiện dự án

Ngày đăng 15/04/2020 | 11:05  | Lượt xem: 212
Căn cứ Quyết định số 4523/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 của UBND quận Long Biên về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư xây dựng: Xây dựng tuyến đường từ khu tái định cư đến trường THCS...

Công khai phương án dự thảo chi tiết bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để thực hiện dự án

Ngày đăng 15/04/2020 | 11:01  | Lượt xem: 222
Căn cứ Quyết định số 4523/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 của UBND quận Long Biên về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư xây dựng: Xây dựng tuyến đường từ khu tái định cư đến trường THCS...

Công khai Quyết định phê duyệt điều chỉnh phương án bồi thường, hỗ trợ đối với bà Dương Thị Sự

Ngày đăng 15/04/2020 | 10:56  | Lượt xem: 201
Căn cứ Quyết định số 4523/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 của UBND quận Long Biên về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư xây dựng: Xây dựng tuyến đường từ khu tái định cư đến trường THCS...

Thông báo lịch tiếp dân của Thường trực, đại biểu HĐND phường 6 tháng đầu năm 2020

Ngày đăng 07/04/2020 | 06:00  | Lượt xem: 178
Căn cứ Khoản 1, Điều 107 Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 và Luật Tiếp công dân năm 2013. Thực hiện Nghị quyết số 759/2014/UBTVQH13 ngày 15 tháng 5 năm 2014 quy định chi tiết về hoạt...