thông báo

Công khai Quyết định phê duyệt Kế hoạch dử dụng đất năm 2020 quận Long Biên, thành phố Hà Nội

Ngày đăng 23/03/2020 | 10:08  | Lượt xem: 207
Thực hiện Quyết định số 1067/QĐ-UBND ngày 13 tháng 3 năm 2020 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Kế hoạch dử dụng đất năm 2020 quận Long Biên. Thực hiện Thông báo số 107/TB-UBND ngày 19...

Về lịch tiêm phòng dại cho đàn chó, mèo trên địa bàn tổ dân phố số 1,10,11,12,13 phường Cự Khối

Ngày đăng 17/03/2020 | 10:42  | Lượt xem: 152
Thực hiện Kế hoạch số 48/KH-UBND ngày 03/03/2019 của UBND phường Cự Khối về việc triển khai công tác tiêm vaccin phòng bệnh cho đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn phường Cự Khối năm 2020;

Về việc tăng cường công tác phòng chống dịch Cvid-19 trên địa bàn phường

Ngày đăng 17/03/2020 | 10:41  | Lượt xem: 95
Thực hiện công văn số 43/VHTT ngày 11/3/2020 và 49/VHTT ngày 14/3/2020 của phòng Văn hóa và Thông tin quận Long Biên về việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền thực hiện Quy tắc ứng xử nơi công cộng,...

Về lịch tiêm phòng dại cho đàn chó, mèo trên địa bàn tổ dân phố số 2,5,6,7 phường Cự Khối

Ngày đăng 17/03/2020 | 10:40  | Lượt xem: 122
Thực hiện Kế hoạch số 48/KH-UBND ngày 03/03/2019 của UBND phường Cự Khối về việc triển khai công tác tiêm vaccin phòng bệnh cho đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn phường Cự Khối năm 2020;

Về việc chi trả trợ cấp người có công, BTXH tháng 3 năm 2020

Ngày đăng 17/03/2020 | 10:39  | Lượt xem: 95
Ban chi trả Phường Cự Khối đã nhận tiền chi trợ cấp Người có công, BTXH tháng 3 năm 2020

Công khai Quyết định Ban hành Quy chế bắt thăm tái định cư đối

Ngày đăng 17/03/2020 | 10:37  | Lượt xem: 72
Căn cứ Quyết định 4524/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 của UBND quận Long Biên về việc phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư xây dựng công trình: Xây dựng tuyến đường từ ô QH G.7/CC5 đến đường...

Công khai về nguồn gốc, thời điểm sử dụng đất và thời điểm tạo lập tài sản khác gắn liền với đất

Ngày đăng 17/03/2020 | 10:31  | Lượt xem: 68
UBND phường Cự Khối nhận được hồ sơ, Đơn đăng ký biến động đất đai, đơn đên đề nghị cấp đổi, cấp lại, đơn đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền...

Công khai về nguồn gốc, thời điểm sử dụng đất và thời điểm tạo lập tài sản khác gắn liền với đất

Ngày đăng 17/03/2020 | 10:30  | Lượt xem: 38
UBND phường Cự Khối nhận được hồ sơ, Đơn đăng ký biến động đất đai, đơn đên đề nghị cấp đổi, cấp lại, đơn đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền...

Tiếp tục triển khai Kế hoạch phòng chống rác thải nhựa và túi nilon khó phân hủy trên địa bàn phường Cự khối năm 2020

Ngày đăng 17/03/2020 | 10:28  | Lượt xem: 68
Thực hiện Kế hoạch số 300/KH-UBND ngày 15/8/2019 của UBND quận Long Biên về “Chống rác thải nhựa” trên địa bàn quận đến năm 2020 và các năm tiếp theo; Kế hoạch số 129/KH-UBND ngày 05/9/2019 của...

Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 15/CT-UBND ngày 30/10/2019 của Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội về việc: Thay thế và loại bỏ toàn bộ việc sử dụng than tổ ong làm nhiên liệu trong sinh hoạt, kinh doanh

Ngày đăng 17/03/2020 | 10:27  | Lượt xem: 69
Ngày 30/10/2019 Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội ban hành Chỉ thị số 15/CT-UBND về việc: thay thế và loại bỏ toàn bộ việc sử dụng than tổ ong làm nhiên liệu trong sinh hoạt, kinh doanh dịch vụ nhằm...