thông báo

Triển khai thực hiện Quyết định số 24/2019/QĐ-UBND ngày 31/10/2019 của UBND thành phố Hà Nội

Ngày đăng 17/03/2020 | 10:25  | Lượt xem: 43
Căn cứ quyết định số 09/2018/QĐ-UBND ngày 03/5/2018 của UBND thành phố Hà Nội về việc Ban hành quy định về quản lý, khai thác và bảo trì hệ thống đường đô thị trên địa bàn thành phố Hà Nội;Căn cứ...

Về việc thu dọn cây cối, hoa màu để thi công dự án: Xây dựng tuyến đường từ đê sông Hồng đến đường gom cầu Thanh Trì, phường Thạch Bàn, phường Cự Khối, quận Long Biên

Ngày đăng 17/03/2020 | 10:24  | Lượt xem: 45
Thực hiện Kế hoạch số 301/KH-UBND ngày 20/9/2016 của UBND quận Long Biên về việc: Giải phóng mặt bằng thực hiện dự án Xây dựng tuyến đường từ đê sông Hồng đến đường gom cầu Thanh Trì, phường Thạch...

Về việc kê khai đề nghị hưởng trợ cấp xã hội theo Luật người cao tuổi

Ngày đăng 17/03/2020 | 10:22  | Lượt xem: 35
Thực hiện Luật Người cao tuổi; Thực hiện chỉ đạo của phòng Lao động thương binh xã hội quận Long Biên về việc lập hồ sơ, xét duyệt trợ cấp hàng tháng và cấp thẻ Bảo hiểm y tế năm 2020 cho người cao...

Lịch tiếp dân tháng 02.2020 của lãnh đạo UBND phường

Ngày đăng 31/01/2020 | 04:58  | Lượt xem: 89
Lịch tiếp dân tháng 02.2020 của lãnh đạo UBND phường

Phát động toàn dân tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường vào sáng thứ 7 hàng tuần trên địa bàn năm 2020

Ngày đăng 20/01/2020 | 11:46  | Lượt xem: 100
Thực hiện Kế hoạch số: 211-KH/QU ngày 25/12/2019 của Quận ủy Long Biên về việc: Phát động toàn dân tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường năm 2020 và các năm tiếp theo; Ủy ban nhân dân phường Cự Khối...

Công khai Thông báo về việc nhận tiền bồi thường, hỗ trợ

Ngày đăng 20/01/2020 | 11:45  | Lượt xem: 139
Căn cứ Quyết định số 4523/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 của UBND quận Long Biên về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư xây dựng: Xây dựng tuyến đường từ khu tái định cư đến trường THCS...

Về việc chi trả trợ cấp người có công, BTXH tháng 1+2 năm 2020

Ngày đăng 20/01/2020 | 11:39  | Lượt xem: 85
Ban chi trả Phường Cự Khối đã nhận tiền chi trợ cấp Người có công, BTXH tháng 1+2 năm 2020. Ban chi trả thông báo thời gian chi trả cụ thể như sau:

Phát động toàn dân tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường trên địa bàn

Ngày đăng 20/01/2020 | 11:37  | Lượt xem: 72
Thực hiện Kế hoạch số: 211-KH/QU ngày 25/12/2019 của Quận ủy Long Biên về việc: Phát động toàn dân tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường năm 2020 và các năm tiếp theo; Ngày 11/01/2020, Lãnh đạo Quận...

Thông báo lịch trực tiếp công dân của đồng chí Bí thư đảng ủy phường Cự Khối năm 2020

Ngày đăng 08/01/2020 | 04:14  | Lượt xem: 95
Thông báo về lịch trực tiếp công dân của đồng chí Bí thư đảng ủy năm 2020