thông báo

Về việc tổ chức chức thọ, mừng thọ Người cao tuổi năm 2020

Ngày đăng 06/01/2020 | 11:55  | Lượt xem: 117
Thực hiện Luật người cao tuổi và các Quy định hướng dẫn về việc tổ chức tặng quà chúc thọ, mừng thọ hàng năm đối với người cao tuổi; Thực hiện Kế hoạch 152/KH-UBND ngày 13/12/2019 của UBND phường...

Về việc giao, điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch tín dụng chính sách đợt VI năm 2019

Ngày đăng 31/12/2019 | 09:39  | Lượt xem: 94
Về việc giao, điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch tín dụng chính sách đợt VI năm 2019

Lịch tiếp công dân tháng 12

Ngày đăng 20/12/2019 | 09:40  | Lượt xem: 98
Lịch tiếp dân tháng 12/2019 của UBND phường Cự Khối

Thông báo về việc nghỉ Tết âm lịch năm 2020

Ngày đăng 20/12/2019 | 08:35  | Lượt xem: 124
Thông báo về việc nghỉ Tết âm lịch năm 2020

Công khai Quyết định thu hồi đất, Quyết định phê duyệt kèm theo phương án chi tiết bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án

Ngày đăng 20/12/2019 | 08:32  | Lượt xem: 589
Công khai Quyết định thu hồi đất, Quyết định phê duyệt kèm theo phương án chi tiết bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường từ khu tái định...

Công khai Thông báo về việc nhận tiền bồi thường, hỗ trợ và bàn giao mặt bằng đối với các hộ gia đình ông (bà) phường Cự Khối thực hiện dự án

Ngày đăng 20/12/2019 | 08:30  | Lượt xem: 129
Công khai Thông báo về việc nhận tiền bồi thường, hỗ trợ và bàn giao mặt bằng đối với các hộ gia đình ông (bà) phường Cự Khối thực hiện dự án: Xây dựng đường hành lang chân đê phía sau đình Thổ...

Công khai Xác nhận nguồn gốc đất của 02 hộ gia đình, cá nhân trong phạm vi giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án

Ngày đăng 20/12/2019 | 08:24  | Lượt xem: 100
Công khai Xác nhận nguồn gốc đất của 02 hộ gia đình, cá nhân trong phạm vi giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường từ ô quy hoạch G.7/CC5 đến đường 25 m phường Cự Khối quận...

Công khai phương án dự thảo chi tiết bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để thực hiện dự án

Ngày đăng 20/12/2019 | 02:34  | Lượt xem: 168
Công khai phương án dự thảo chi tiết bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường từ khu tái định cư đến trường THCS Cự Khối, phường Cự Khối, quận Long Biên

Công khai Thông báo về việc nhận tiền bồi thường, hỗ trợ và bàn giao mặt bằng đối với các hộ gia đình ông (bà) phường Cự Khối thực hiện dự án

Ngày đăng 20/12/2019 | 02:32  | Lượt xem: 78
Công khai Thông báo về việc nhận tiền bồi thường, hỗ trợ và bàn giao mặt bằng đối với các hộ gia đình ông (bà) phường Cự Khối thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường từ khu tái định cư đến trường...

Công khai về nguồn gốc, thời điểm sử dụng đất và thời điểm tạo lập tài sản khác gắn liền với đất

Ngày đăng 20/12/2019 | 02:30  | Lượt xem: 114
Công khai về nguồn gốc, thời điểm sử dụng đất và thời điểm tạo lập tài sản khác gắn liền với đất ông Dương Hải Cường bà Nguyễn Thị Lan Hương