thông báo

Thông báo về việc công khai danh sách cá nhân kinh doanh tạm ngừng kinh doanh, hộ đăng ký kinh doanh nhưng không hoạt động kinh doanh tháng 10 năm 2020
Ngày đăng 28/10/2020 | 14:36  | Lượt xem: 45

Căn cứ Luật quản lý thuế; Luật thuế GTGT; Luật thuế TNCN và các văn bản hướng dẫn thực hiện; Căn cứ quyết định số 8129/QĐ-UBND ngày 29/11/2016 của UBND quận Long Biên về ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong công tác thuế đối với hộ kinh doanh trên địa bàn quận Long Biên; Căn cứ quyết định số 1014/QĐ-UBND ngày 26/04/2019 của UBND quận Long Biên về việc ban hành Quy chế phối hợp giữa Chi cục thuế và UBND các phường, các phòng, ban, ngành của Quận trong công tác quản lý một số sắc thuế trên địa bàn quận Long Biên.

Ủy ban nhân phường cự khối thông báo công khai như sau.

1. Nội dung công khai.

- Công khai danh sách cá nhân nhân kinh doanh tạm nghỉ kinh doanh và hộ đăng ký kinh doanh nhưng không hoạt động kinh doanh tháng 10 năm 2020  (Có danh sách kèm theo)

 2. Thời gian công khai

- Thời gian công công khai: Từ ngày 20/10/2020 đến hết ngày 30/10/2020

 3. Địa điểm công khai

 - Tại bảng tin trụ sở UBND phường, tổ dân phố niêm yết công khai tại bảng tin và trụ sở nhà văn hóa các TDP, công khai trên hệ thống đài truyền thanh của phường.

UBND Phường Cự Khối thông báo trong quá trình công khai các ý kiến tham gia, đóng góp, thắc mắc bằng văn bản gửi về các Ông bà tổ trưởng tổ dân phố hoặc UBND phường qua cán bộ tài chính thuế hoặc số điện thoại Chi Cục Thuế Long Biên điện thoại 024.36741.093.