thông báo

Công khai Phương án dự thảo chi tiết bồi thường, hỗ trợ GPMB thực hiện dự án: Xây dựng Vườn hoa công viên tại ô quy hoạch G.7/CX3 phường Cự Khối, quận Long Biên
Ngày đăng 28/10/2020 | 14:49  | Lượt xem: 103

Căn cứ Quyết định số 2006/QĐ-UBND ngày 05/7/2019 của UBND quận Long Biên về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng Vườn hoa công viên tại ô quy hoạch G.7/CX3, phường Cự Khối, quận Long Biên; Căn cứ các Thông báo thu hồi đất ngày 24/9/2020 của UBND quận Long Biên đối với các hộ gia đình, cá nhân để thực hiện dự án: Xây dựng Vườn hoa công viên tại ô quy hoạch G.7/CX3, phường Cự Khối, quận Long Biên.

Ủy ban nhân dân phường Cự Khối thông báo

1. Công khai Phương án dự thảo chi tiết bồi thường, hỗ trợ GPMB thực hiện dự án: Xây dựng Vườn hoa công viên tại ô quy hoạch G.7/CX3 phường Cự Khối, quận Long Biên (do Hội đồng BTHT&TĐC quận Long Biên lập ngày 23/10/2020).

2. Thời gian công khai 15 ngày: Kể từ ngày 23/10/2020.

3. Địa điểm công khai khai:

- Trụ sở UBND phường Cự Khối;

- Nhà VH tổ dân phố số 11, 12, P. Cự Khối;

- Cổng TTĐT phường Cự Khối;

- Đài truyền thanh phường Cự Khối.

UBND phường Cự Khối thông báo để các hộ gia đình, cá nhân, tổ chức và toàn thể nhân dân được biết. Trong thời gian công khai nếu hộ gia đình nào có ý kiến phản ánh đề nghị gửi đến tổ trưởng tổ dân phố hoặc bộ phận tiếp nhận đơn thư phường Cự Khối để tổng hợp báo cáo xem xét giải quyết./.

Xem chi tiết tại đây