thông báo

Công khai các Quyết định thu hồi đất; Quyết định phê duyệt Phương án; Kế hoạch chi trả tiền
Ngày đăng 03/11/2020 | 08:57  | Lượt xem: 170

Căn cứ Quyết định số 3182/QĐ-UBND ngày 22/6/2020 của UBND quận Long Biên về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư xây dựng: Xây dựng trường Mầm Non tại ô quy hoạch G.7/NT1 phườngCự Khối quận Long Biên; Thực hiện Kế hoạch số 269/KH-UBND ngày 24/7/2020 của UBND quận long Biên Kế hoạch giải phóng mặt bằng thực hiện dự án: Xây dựng trường Mầm Non tại ô quy hoạch G.7/NT1 phường Cự Khối, quận Long Biên;

Ủy ban nhân dân phường Cự Khối thông báo

1. Công khai các Quyết định thu hồi đất; Quyết định phê duyệt Phương án; Kế hoạch chi trả tiền; Thông báo nhận tiền bồi thường, hỗ trợ GPMB thực hiện dự án: Xây dựng trường Mầm Non tại ô quy hoạch G.7/NT1phường Cự Khối quận Long Biên.

2. Thời gian công khai: Từ ngày 31/10/2020.

3. Địa điểm công khai khai:

- Trụ sở UBND phường Cự Khối;

- Nhà VH tổ dân phố số 10, P. Cự Khối;

- Cổng TTĐT phường Cự Khối;

- Đài truyền thanh phường Cự Khối.

UBND phường Cự Khối thông báo để các hộ gia đình, cá nhân, tổ chức và toàn thể nhân dân được biết../.

Xem chi tiết tại đây