thông báo

Về việc niêm yết công khai danh sách xét duyệt đối tượng là NLĐ không có giao kết HĐLĐ bị mất việc làm theo Nghị quyết 68/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định 3642/QĐ-UBND TP Hà Nội (đợt 05)
Ngày đăng 16/09/2021 | 09:40  | Lượt xem: 243

Xem toàn văn bản tại đây: