thông báo

Về việc niêm yết công khai danh sách xét duyệt đối tượng là NLĐ không có giao kết HĐLĐ bị mất việc làm theo Nghị quyết 68/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định 3642/QĐ-UBND TP Hà Nội (đợt 07)
Ngày đăng 28/09/2021 | 13:43  | Lượt xem: 1000

Xem toàn bộ thông báo tại đây: