thông báo

Thông báo tổ chức hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân trên địa bàn phường Cự Khối năm 2022
Ngày đăng 22/09/2022 | 16:27  | Lượt xem: 58

Thực hiện Quyết định 6525-QĐ/TU, ngày 25/9/2015 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về “Quy định trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền tiếp thu góp ý của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trên địa bàn thành phố Hà Nội”; Quyết định số 2200-QĐ/TU, ngày 25/5/2017 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về ban hành“Quy chế tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân trên địa bàn thành phố".

Thực hiện Kế hoạch số 153-KH/ĐU ngày 31/8/2022 của Đảng ủy phường Cự Khối về việc tổ chức đối thoại định kỳ giữa giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân trên địa bàn phường Cự Khối năm 2022.

Đảng ủy phường thông báo thời gian, địa điểm tổ chức Hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân trên địa bàn phường Cự Khối năm 2022 như sau:

Thời gian: 14h00 ngày 29/9/2022 (thứ năm).

Địa điểm: Hội trường trụ sở Đảng uỷ - UBND phường Cự Khối.

Đảng ủy phường thông báo tới cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn phường Cự Khối./.

Xem toàn văn tại đây