thông báo

Công khai Thông báo về việc nhận tiền bồi thường, hỗ trợ và bàn giao mặt bằng đối với các hộ gia đình ông (bà) phường Cự Khối thực hiện dự án:
Ngày đăng 22/06/2020 | 22:28  | Lượt xem: 194

Công khai Thông báo về việc nhận tiền bồi thường, hỗ trợ và bàn giao mặt bằng đối với các hộ gia đình ông (bà) phường Cự Khối thực hiện dự án: Xây dựng đường hành lang chân đê sau Đình Thổ Khối, phường Cự Khối quận Long Biên

Xem toàn văn tại đây