thông báo

Công khai Thông báo thu hồi đất để thực hiện dự án:
Ngày đăng 14/09/2020 | 21:01  | Lượt xem: 51

Công khai Thông báo thu hồi đất để thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường 13,5m theo quy hoạch từ đường 25m đến ngõ Hòa Bình,phường Cự Khối, quận Long Biên.

Căn cứ Quyết định số 10/2017/QĐ-UBND ngày 29/3/2017 của UBND Thành phố Hà Nội ban hành quy định các nội dung thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 3156/QĐ-UBND ngày 25/10/2019 của UBND quận Long Biên về việc phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư: Xây dựng tuyến đường 13,5m theo quy hoạch từ đường 25m đến ngõ Hòa Bình, phường Cự Khối, quận Long Biên;

Căn cứ các Thông báo thu hồi đất ngày 31/8/2020 của UBND quận Long Biên đối với các hộ gia đình, cá nhân để thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường 13,5m theo quy hoạch từ đường 25m đến ngõ Hòa Bình, phường Cự Khối, quận Long Biên.

Ủy ban nhân dân phường Cự Khối thông báo:

1. Niêm yết công khai danh sách các hộ gia đình, cá nhân có Thông báo thu hồi đất của UBND quận Long Biên ngày 31/8/2020 để thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường 13,5m theo quy hoạch từ đường 25m đến ngõ Hòa Bình, phường Cự Khối, quận Long Biên.

2. Thời gian công khai: Từ ngày 11/9/2020.

3. Địa điểm công khai:

- Trụ sở UBND phường Cự Khối;

- Nhà Văn hóa tổ dân phố số 10;

- Thông báo công khai trên Đài TT phường.

Trong thời gian công khai, nếu hộ gia đình, cá nhân nào có ý kiến thắc mắc hoặc yêu cầu bổ sung, đề nghị nộp đơn đến tổ trưởng tổ dân phố hoặc tổ công tác GPMB tại bộ phận tiếp nhận và xử lý đơn thư của phường.

UBND phường Cự Khối thông báo để các hộ gia đình, cá nhân, tổ chức và toàn thể nhân dân được biết./.

Xem toàn văn tại đây