Thông tin tuyên truyền

Hội LHPN phường Cự Khối tổ chức Hội nghị tọa đàm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi hội phụ nữ

Ngày đăng 12/08/2022 | 03:39  | Lượt xem: 84
Chiều ngày 12/8/2022, tại Phòng họp số 2 UBND phường, Ban chấp hành Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) phường Cự khối tổ chức hội nghị tọa đàm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi hội gắn với nâng cao chất...

Một số nội dung cơ bản pháp luật về khiếu nại 

Ngày đăng 25/05/2022 | 04:27  | Lượt xem: 85
Luật Khiếu nại được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 11 tháng 11 năm 2011, gồm 8 Chương và 70 Điều, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2012.

Ngày 19/10/2020 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 124/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Khiếu nại (có hiệu lực ngày 10/12/2020)

Ngày đăng 25/05/2022 | 04:10  | Lượt xem: 153
Nghị định số 124/2020/NĐ-CP quy định một số biện pháp thi hành Luật Khiếu nại gồm: hình thức khiếu nại; khiếu nại lần hai; đại diện thực hiện việc khiếu nại; trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại;...

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Phạm Hùng, Chủ tịch Hội đồng bộ trưởng nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (11/6/1912-11/6/2022).

Ngày đăng 17/05/2022 | 01:50  | Lượt xem: 77
Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Phạm Hùng, Chủ tịch Hội đồng bộ trưởng nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (11/6/1912-11/6/2022).

Kế hoạch Lấy ý kiến góp ý việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức gắn với trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu các địa phương trên địa bàn quận Long Biên

Ngày đăng 07/05/2022 | 09:54  | Lượt xem: 51
Thực hiện Chương trình 01-CTr/QU, ngày 15/10/2020 của Quận ủy về “Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy Đảng; củng cố, kiện toàn hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực,...

Thông tin, tuyên truyền việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông và các nội dung của Đề án "Đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông" trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2022 của UBND phường Cự Khối

Ngày đăng 21/04/2022 | 03:21  | Lượt xem: 65
Ngày 19 tháng 04 năm 2022, UBND phường Cự Khối ban hành Kế hoạch số 85 về Thông tin tuyên truyền thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thôngvà các nội dung của Đề án "Đổi mới việc thực hiện cơ chế...

Quyết định 5327 ngày 23 tháng 12 năm 2021

Ngày đăng 21/04/2022 | 02:55  | Lượt xem: 72
Ban hành Quy chế phối hợp thực hiện liên thông các thủ tục hành chính Lĩnh vực Lao động- Thương binh và Xã hội trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Nội dung triển khai Đề án " Đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn Thành phố Hà Nội"

Ngày đăng 21/04/2022 | 09:53  | Lượt xem: 64
UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 161/KH-UBND về triển khai Đề án “Đổi mới việc thực hiện cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” trong giải quyết thủ tục hành chính” trên địa bàn thành...

Một số điểm mới của Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018

Ngày đăng 21/04/2022 | 09:39  | Lượt xem: 56
61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. Một số điểm mới được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 107/2021/NĐ-CP cụ...

Phường Cự Khối tổ chức Tuyên truyền Luật cư trú năm 2020 và Nghị định hướng dẫn thi hành.

Ngày đăng 21/04/2022 | 08:38  | Lượt xem: 110
  Chiều ngày 20/02/2022, tại hội trường nhà văn hóa phường Cự Khối, Ủy ban nhân dân - Công an Phường tổ chức tuyên truyền Luật cư trú năm 2020 và Nghị định hướng dẫn thi hành.