Thông tin tuyên truyền

Kế hoạch Lấy ý kiến góp ý việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức gắn với trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu các địa phương trên địa bàn quận Long Biên

Ngày đăng 07/05/2022 | 09:54  | Lượt xem: 15
Thực hiện Chương trình 01-CTr/QU, ngày 15/10/2020 của Quận ủy về “Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy Đảng; củng cố, kiện toàn hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực,...

Thông tin, tuyên truyền việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông và các nội dung của Đề án "Đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông" trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2022 của UBND phường Cự Khối

Ngày đăng 21/04/2022 | 03:21  | Lượt xem: 26
Ngày 19 tháng 04 năm 2022, UBND phường Cự Khối ban hành Kế hoạch số 85 về Thông tin tuyên truyền thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thôngvà các nội dung của Đề án "Đổi mới việc thực hiện cơ chế...

Quyết định 5327 ngày 23 tháng 12 năm 2021

Ngày đăng 21/04/2022 | 02:55  | Lượt xem: 34
Ban hành Quy chế phối hợp thực hiện liên thông các thủ tục hành chính Lĩnh vực Lao động- Thương binh và Xã hội trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Nội dung triển khai Đề án " Đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn Thành phố Hà Nội"

Ngày đăng 21/04/2022 | 09:53  | Lượt xem: 34
UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 161/KH-UBND về triển khai Đề án “Đổi mới việc thực hiện cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” trong giải quyết thủ tục hành chính” trên địa bàn thành...

Một số điểm mới của Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018

Ngày đăng 21/04/2022 | 09:39  | Lượt xem: 29
61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. Một số điểm mới được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 107/2021/NĐ-CP cụ...

Phường Cự Khối tổ chức Tuyên truyền Luật cư trú năm 2020 và Nghị định hướng dẫn thi hành.

Ngày đăng 21/04/2022 | 08:38  | Lượt xem: 43
  Chiều ngày 20/02/2022, tại hội trường nhà văn hóa phường Cự Khối, Ủy ban nhân dân - Công an Phường tổ chức tuyên truyền Luật cư trú năm 2020 và Nghị định hướng dẫn thi hành.

Nội dung cơ bản của Nghị định số 31/2019/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành Luật Tố cáo năm 2018.

Ngày đăng 24/03/2022 | 04:09  | Lượt xem: 27
Nghị định số 31/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành Luật Tố cáo năm 2018 có hiệu lực kể từ ngày 28/5/2019 (Nghị định số 31/2019/NĐ-CP ngày...

Trích dẫn một số nội dung cơ bản về Luật Tiếp công dân số 42/2013/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 25 tháng 11 năm 2013

Ngày đăng 24/03/2022 | 03:58  | Lượt xem: 45
Luật Tiếp công dân số 42/2013/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 25 tháng 11 năm 2013

Một số quy định mới về tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh

Ngày đăng 24/03/2022 | 03:00  | Lượt xem: 33
Ngày 01/10/2021, Tổng Thanh tra Chính phủ ban hành một số Thông tư quy định về tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh, có hiệu lực kể từ ngày 15/11/2021. Trong đó...

Những điểm mới của Nghị định 134 của Chính phủ, sửa đổi, bổ sung một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng

Ngày đăng 23/03/2022 | 02:12  | Lượt xem: 43
Ngày 30/12/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 134/2021/NĐ-CP, ngày 30/12/2021 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2019/NĐ-CP, ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy...