Thông tin tuyên truyền

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 135 năm Ngày Quốc tế Lao động

Ngày đăng 15/04/2021 | 02:26  | Lượt xem: 22
Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 135 năm Ngày Quốc tế Lao động

Tham gia bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân là phương thức thể hiện ý chí, nguyện vọng, quyền làm chủ của nhân dân trong xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa

Ngày đăng 12/04/2021 | 09:02  | Lượt xem: 37
Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước nhằm lựa chọn, bầu ra những đại biểu tiêu biểu, xứng đáng...

Đừng tự đánh mất trí khôn của mình

Ngày đăng 12/04/2021 | 08:50  | Lượt xem: 31
Lười học tập, nghiên cứu nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, văn bản pháp luật của Nhà nước là vấn đề tồn tại trong đội ngũ cán bộ, đảng viên hiện nay. Ngay từ năm 1947, trong tác phẩm “Sửa đổi...

Các mốc thời gian về bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày đăng 16/03/2021 | 11:50  | Lượt xem: 70
Các mốc thời gian về bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Quyết định Thành lập Ban chỉ đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp của phường Cự Khối, nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày đăng 16/03/2021 | 11:44  | Lượt xem: 92
Quyết định Thành lập Ban chỉ đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp của phường Cự Khối, nhiệm kỳ 2021-2026

Chỉ thị lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày đăng 16/03/2021 | 11:38  | Lượt xem: 100
Chỉ thị lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Chỉ thị của Bộ chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày đăng 16/03/2021 | 11:31  | Lượt xem: 207
Chỉ thị của Bộ chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Hướng dẫn tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Ngày đăng 16/03/2021 | 11:18  | Lượt xem: 71
Hướng dẫn tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

11 điểm mới của Nghị định 148/2020 hướng dẫn sửa đổi Luật Đất đai Có hiệu lực từ ngày 08/02/2021

Ngày đăng 25/02/2021 | 09:21  | Lượt xem: 81
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 148/2020/NĐ-CP sửa một số Nghị định hướng dẫn Luật Đất đai.  Dưới đây là bảng so sánh Nghị định 148 và các Nghị định cũ, chỉ ra những điểm mới nổi bật, đáng chú ý...

Lịch sử ra đời và ý nghĩa ngày Thầy Thuốc Việt Nam 27/02.

Ngày đăng 25/02/2021 | 09:14  | Lượt xem: 89
Y đức là phẩm chất tốt đẹp của người làm công tác y tế, được biểu hiện ở tinh thần trách nhiệm cao, tận tuỵ phục vụ, hết lòng thương yêu chǎm sóc người bệnh, coi họ đau đớn như mình đau đớn, như...