Thông tin tuyên truyền

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng
Ngày đăng 21/09/2020 | 20:33  | Lượt xem: 89

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng

Nhân kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng (15/10/1930 - 15/10/2020) và chào mừng thành công Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; thực hiện Công văn số 2644 CV/BTGTU ngày 17/8/2020 của Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội về việc  triển khai đề cương tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng. 

Xem toàn văn tại đây