Thông tin tuyên truyền

Bài tuyên truyền bảo hiểm y tế tự nguyện và bảo hiểm xã hội tự nguyện
Ngày đăng 02/11/2020 | 15:07  | Lượt xem: 89

Bảo hiểm xã hội Việt Nam là cơ quan thuộc Chính phủ, có chức năng thực hiện chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và quản lý Quỹ bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật.

Để người lao động và người dân trên địa bàn phường hiểu và tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình, UBND phường Cự Khối xin thông tin một số nội dung liên quan đến Bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình như sau:

Bảo hiểm xã hội Việt Nam là cơ quan thuộc Chính phủ, có chức năng thực hiện chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và quản lý Quỹ bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật.

I. Bảo hiểm xã hội tự nguyện:

1. Thực tế cuộc sống hiện nay có hơn 70% người cao tuổi vẫn đang phải tự lao động để kiếm sống hàng ngày. Trong khi đó, một bộ phận may mắn đang được hưởng lương hưu hàng tháng là nhờ đã tham gia bảo hiểm xã hội.
Theo Khoản 3, Điều 3, Luật Bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13, bảo hiểm xã hội tự nguyện là:

- Loại hình bảo hiểm xã hội do nhà nước tổ chức.

- Người lao động được tự nguyện tham gia, được lựa chọn mức đóng và phương thức đóng phù hợp với thu nhập để hưởng các chế độ Bảo hiểm xã hội.
Nhà nước có chính sách hỗ trợ tiền đóng Bảo hiểm xã hội cho người tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện.

2. Đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện

Công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên và không thuộc đối tượng tham gia Bảo hiểm xã hội bắt buộc.

3. Quyền lợi :

Khi có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện trở lên

3. Mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện

Mức đóng hàng tháng = 22% x Mức thu nhập lựa chọn - Mức hỗ trợ của nhà nước, trong đó:

- Mức thu nhập lựa chọn thấp nhất: bằng chuẩn hộ nghèo khu vực nông thôn.

- Mức thu nhập lựa chọn cao nhất: bằng 20 lần mức lương cơ sở.

  4. Hỗ trợ tiền đóng

Từ ngày 01/01/2018, Nhà nước hỗ trợ tiền đóng theo tỷ lệ phần trăm trên mức đóng BHXH hằng tháng theo mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn.

5. Chế độ được hưởng khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện gồm:

- Chế độ hưu trí: Được hưởng lương hưu khi đủ điều kiện hưởng;

- Thẻ Bảo hiểm Y tế: Được cấp thẻ Bảo hiểm Y tế  khi đến nhận lương hưu;

- Chế độ Bảo hiểm xã hội một lần: Được thanh toán số tiền đã đóng nếu không tiếp tục tham gia;

- Chế độ tử tuất:Được hưởng mai táng phí và tuất 1 lần nếu không may qu đời.

II. Bảo hiểm y tế hộ gia đình:

Bảo hiểm y tế là chính sách đảm bảo an sinh xã hội, với việc hình thành quỹ bảo hiểm y tế độc lập với ngân sách nhà nước do người tham gia bảo hiểm y tế, người sử dụng lao động, quỹ bảo hiểm xã hội và ngân sách nhà nước đóng và hỗ trợ mức đóng, đồng thời từ các nguồn hỗ trợ khác đã tạo ra nguồn tài chính quan trọng, ổn định để đảm bảo công tác khám chữa bệnh y tế, tạo điều kiện cho người dân tiếp cận dịch vụ y tế. Nếu không có thẻ bảo hiểm y tế thì mọi chi phí khám chữa bệnh người bệnh hoặc người nhà của người bệnh phải tự trả. Bảo hiểm y tế là một trong những chính sách an sinh xã hội, mang tính nhân văn, nhân đạo sâu sắc. Quy định Bảo hiểm Y tế  là hình thức bảo hiểm bắt buộc đối với mọi người không vì mục đích lợi nhuận, do Nhà nước tổ chức thực hiện nhằm chăm sóc, bảo vệ sức khỏe của nhân dân.

1. Đối tượng đóng Bảo hiểm Y tế  hộ gia đình

a) Toàn bộ những người có tên trong sổ hộ khẩu (trừ đối tượng quy định theo Luật Bảo hiểm Y tế  thuộc đối tượng đã tham gia Bảo hiểm Y tế  theo các nhóm khác và người đã khai báo tạm vắng).

b) Toàn bộ những người có tên trong sổ tạm trú (trừ đối tượng quy định theo Luật Bảo hiểm Y tế  thuộc đối tượng đã tham gia Bảo hiểm Y tế  theo các nhóm khác).

2. Phương thức, mức đóng Bảo hiểm Y tế  hộ gia đình

- Phương thức: Ngoài phương thức đóng 12 tháng 1 lần, hộ gia đình có thể lựa chọn phương thức đóng 3 tháng hoặc 6 tháng một lần thông qua đại lý thu.

- Mức đóng: 

Tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình được giảm trừ mức đóng( chỉ tính cho người tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình mà không tính người đã có thẻ BHYT đối tượng khác). Mức đóng giảm dần từ thành viên thứ 2 trở đi cụ thể như sau:

+ Người thứ nhất: Đóng bằng 4,5% mức lương cơ sở;
+ Người thứ 2: Đóng bằng 70% mức đóng của người thứ nhất;
+ Người thứ 3: Đóng bằng 60% mức đóng của người thứ nhất;
+ Người thứ 4: Đóng bằng 50% mức đóng của người thứ nhất;
+ Người thứ 5 trở đi: Đóng bằng 40% mức đóng của người thứ nhất

3. Thủ tục tham gia:

Người tham gia BHYT tự nguyện hộ gia đình kê khai tờ khai được cơ quan BHXH hoặc đại lý cung cấp:

+ Đối với hồ sơ mới khi đi công dân mang theo Chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân và sổ hộ khẩu

+ Đối với hồ sơ đã tham gia công dân mang theo thẻ bảo hiểm y tế cũ cùng Chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân và sổ hộ khẩu.

4. Quyền lợi và mức hưởng:

4.1. Quyền lợi:

- Được nhận thẻ bảo hiểm y tế và thông báo kỳ hạn đóng tiềnBHYT

- Được lựa chọn một cơ sở y tế thuận lợi không phân biệt địa giới hành chính theo hướng dẫn của cơ quan BHXH để đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu.

- Được quỹ bảo hiểm y tế chi trả chi phí khám chưa bệnh trong phạm vi quyền lợi và mức hưởng theo quy định.

- Được cơ quan bảo hiểm xã hội giải thích, cung cấp thông tin về BHYT

4.2. Mức hưởng

- Trường hợp cấp cứu người tham gia BHYT được KCB tại bất kỳ cơ sở KCB nào và phải xuất trình thẻ BHYT, giấy tờ tùy thân có ảnh trước khi ra viện để hưởng quyền lợi bảo hiểm y tế theo quy định.

- Khám chữa bệnh đúng tuyến nơi đăng ký ban đầu ghi trên thẻ hoặc theo tuyến chuyên môn kỹ thuật được quỹ bảo hiểm thanh toán trong phạm vi quyền lợi và mức hưởng của người tham gia.

- Khám chữa bệnh không đúng tuyến: có xuất trình đầy đủ thủ tục khám chữa bệnh được quỹ BHYT thanh toán trong phạm vi được hưởng và mức hưởng theo quy định.