thông tin tuyển dụng

Thông báo tuyển dụng lao động

Ngày đăng 18/06/2020 | 04:54  | Lượt xem: 182
Công ty Cổ phần công trình đô thị Phú Thành cần tuyển 10 công nhân cây xanh; 10 công nhân duy trì vệ sinh môi trường, cụ thể như sau:

Thông báo tuyển dụng lao động

Ngày đăng 29/08/2019 | 08:08  | Lượt xem: 141
Thông báo tuyển dụng lao động

Thông báo tuyển dụng công chức phường

Ngày đăng 19/03/2019 | 03:17  | Lượt xem: 273
Ngày 14/3/2019 UBND quận Long Biên ban hành Thông báo số 60/TB-UBND về việc tuyển dụng công chức phường năm 2019. theo đó

Thông báo tuyển dụng lao động

Ngày đăng 16/01/2019 | 02:11  | Lượt xem: 189
Thông báo tuyển dụng lao động

Thông báo tuyển dụng lao động

Ngày đăng 08/01/2019 | 09:21  | Lượt xem: 160
Thông báo tuyển dụng lao động