thông tin tuyển dụng

Thông báo điểm thi tuyển công chức năm 2015

Ngày đăng 06/08/2015 | 09:58  | Lượt xem: 257
Ngày 30/6, Hội đồng thi tuyển công chức năm 2015 ban hành Thông báo số 1364/TB-HĐTT về việc thông báo điểm thi tuyển công chức năm 2015.               ...