thông tin tuyển dụng

Thông báo tuyển dụng lao động
Ngày đăng 29/08/2019 | 08:08  | Lượt xem: 141

Thông báo tuyển dụng lao động

 

Liên đoàn lao động quận Long Biên thông báo về việc tuyển dụng lao động tại Công ty THNN Sevin Việt Nam. Nội dung chi tiết xem tại đây.