chỉ đạo - điều hành

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
82/BC-UBND Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT - XH, AN - QP tháng 05 Nhiệm vụ trọng tâm tháng 06 năm 2022 20/05/2022
66/BC-UBND Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT - XH, AN - QP tháng 04 Nhiệm vụ trọng tâm tháng 05 năm 2022 21/04/2022
231/BC-UBND Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT - XH, AN - QP 9 tháng đầu năm; Nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2021. 02/10/2021
52/KH-UBND Thông tin, tuyên truyền về công tác kiểm soát thủ tục hành chính và việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông năm 2021 trên địa bàn phường Cự Khối 17/02/2021
49/KH-UBND KẾ HOẠCH Phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn phường Cự Khối năm 2021 03/02/2021
47/KH-UBND Đảm bảo công tác phòng chống dịch dịp Tết Nguyên Đán Tân Sửu và Lễ hội 03/02/2021
45/KH-UBND Kế hoạch tuyên truyền, vận động, cung cấp dịch vụ về CSSK/KHHGĐ năm 2021 27/01/2021
40/KH-UBND Thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường trên địa bàn phường Cự Khối năm 2021 27/01/2021
38/KH-UBND KẾ HOẠCH Duy trì phường đạt tiêu chí Quốc gia về Y tế phường Cự Khối năm 2021 27/01/2021
36/KH-UBND Kế hoạch Thực hiện các hoạt động phát triển thể lực, tầm vóc người Hà Nội trên địa bàn phường năm 2021 26/01/2021
34/KH-UBND Kế hoạch Tiến độ thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kế xây dựng đời sống văn hóa" phường Cự Khối năm 2021 26/01/2021
5/KH-UBND Kiểm tra và rà soát văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn phường Cự Khối năm 2021 13/01/2021
4/KH-UBND Tổ chức phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân Tân Sửu năm 2021 08/01/2021
3/KH-UBND KẾ HOẠCH Công tác quản lý hoạt động hành nghề Y, Dược ngoài công lập Trang thiết bị Y tế, Mỹ phẩm trên địa bàn phường Cự Khối năm 2021 07/01/2021
2/KH-UBND Phòng chống dịch bệnh ở người trên địa bàn phường Cự Khối năm 2021 07/01/2021
1/KH-UBND KẾ HOẠCH Thực hiện chỉ tiêu Y tế và tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân trên địa bàn phường Cự Khối năm 2021 06/01/2021
120/KH-UBND Thực hiện công tác quan trắc môi trường đối với các hộ gia đình chăn nuôi gia súc gia cầm trên địa bàn phường Cự Khối năm 2020 30/11/2020
121/KH-UBND Tổ chức Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS phường Cự Khối năm 2020 28/11/2020
116/KH-UBND Tổ chức vệ sinh môi trường, diệt bọ gậy phòng, chống Sốt xuất huyết trên địa bàn phường Cự Khối đợt 4 năm 2020 04/11/2020
115/KH-UBND Kế hoạch Kiểm tra xét công nhận danh hiệu ''Tổ dân phố văn hóa"" năm 2020 29/10/2020