chỉ đạo - điều hành

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
83/KH-UBND KH 83 huấn luyện dân quân nòng cốt năm 2020 10/06/2020
82/KH-UBND KH 82 chăm sóc, tổ chức khám, tư vấn sức khỏe người nghèo, cận nghèo trên địa bàn phường 08/06/2020
81/KH-UBND KH 81 chăm sóc, tổ chức khám sức khỏe đối tượng chính sách, người có công trên địa bàn phường 08/06/2020
78/KH-UBND KH 78 Tổ chức thực hiện tháng hành động vì trẻ em 2020 25/05/2020
75/KH-UBND KH 75 triển khai thực hiện quản lý và khám sức khỏe người cao tuổi phường Cự Khối năm 2020 18/05/2020
68/KH-UBND KH 68 về sinh, tiêu độc, khử trùng môi trường 21/04/2020
67/KH-UBND KH 67 phân công nhiệm vụ thực hiện thông báo kết luận 20/04/2020
66/KH-UBND KH 66 tổ chức các hoạt động thông tin tuyên truyền, cổ động trực quan 20/04/2020
65/KH-UBND KH 65 giải tỏa, xử lý lấn chiếm lòng đường, vỉa hè 18/04/2020
62/KH-UBND KH 62 phòng, chống mại dâm và cai nghiện 01/04/2020
59/KH-UBND KH 59 thông tin tuyên truyền về công tác kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa_signed 01/04/2020
57/KH-UBND KH 57 kiểm tra, giám sát hoạt động tín dụng chính sách của UBND phường Cự Khối 20/03/2020
55/KH-UBND KH 55 Tổ chức Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động 19/03/2020
52/KH-UBND KH 52 Đăng ký nghĩa vụ quân sự, đăng ký phương tiện kỹ thuật, dân quân tự vệ năm 2020 10/03/2020
41/KH-UBND Thực hiện công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường, tài nguyên nước trên địa bàn phường 14/02/2020
40/KH-UBND Tổ chức vận động tuyên truyền hiến máu tình nguyện năm 2020 10/02/2020
20/KH-UBND KH 20 công tác phòng chống tham nhũng năm 2020 của phường Cự Khối 31/01/2020
19/KH-UBND KH 19 phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn phường 31/01/2020
18/KH-UBND KH 18 triển khai công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân trên địa bàn phường Cự Khối năm 2020 31/01/2020
16/KH-UBND KH 16 kiểm soát, rà soát thủ tục hành chính phường Cự Khối năm 2020 20/01/2020