chỉ đạo - điều hành

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
80/KH-UBND Xử lý vi phạm về trật tự đô thị trên địa bàn phường Cự Khối ( Tuần thứ 14 ) 30/03/2018
82/KH-UBND Nâng cao Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công trên địa bàn phường Cự Khối năm 2018 30/03/2018
78/KH-UBND Vận động tài chính, hỗ trợ, phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm năm 2018 27/03/2018
74/KH-UBND Đăng ký nghĩa vụ quân sự, đăng ký phương tiện kỹ thuật; đăng ký dân quân tự vệ năm 2018 26/03/2018
75/KH-UBND Tổ chức tuyên truyền, vận động khám sức khỏe tiền hôn nhân cho thanh niên thuộc diện có hoàn cảnh khó khăn, đối tượng bảo trợ xã hội trong Đề án nâng cao chất lượng dân số trên địa bàn quận Long Biên giai đoạn 2016-2020 phường Cự Khối năm 2018 26/03/2018
76/KH-UBND Tiến độ thực hiện hoạt động Đài truyền thanh năm 2018 26/03/2018
77/KH-UBND Thực hiện hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn phường Cự Khối kỳ 2014-2018 26/03/2018
73/KH-UBND Thực hiện phương án phát triển sản xuất nông nghiệp gắn với phát triển các dịch vụ du lịch sinh thái cộng đồng giai đoạn 2017-2020 23/03/2018
72/KH-UBND Tổ chức chiến dịch vệ sinh môi trường - diệt bọ gậy chống dịch Sốt xuất huyết Dengue (SXHD) phường Cự Khối đợt I/2018 21/03/2018
71/KH-UBND Hoạt động và phát triển sự nghiệp Thể dục thể thao trên địa bàn phường Cự Khối năm 2018 20/03/2018
68/KH-UBND Xử lý vi phạm về trật tự đô thị trên địa bàn phường Cự Khối ( Tuần thứ 12 ) 16/03/2018
69/KH-UBND Tổ chức ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2018 và hưởng ứng Giải chạy Báo Hà Nội mới lần thứ 45 - Vì hòa bình 16/03/2018
67/KH-UBND Tăng cường công tác tuyên truyền , vận động, nâng cao ý thức nhân dân trong việc giũ gìn, bảo vệ môi trường, cảnh quan đô thị năm 2018 trên địa bàn phường Cự Khối 15/03/2018
66/KH-UBND Tuyên truyền cải cách hành chính năm 2018 12/03/2018
62/KH-UBND Khắc phục tồn tại theo thông báo số 03/TB-HĐND ngày 27/2/2018 của thường trực HĐND phường 09/03/2018
58/KH-UBND Tổ chức vận động tuyên truyền hiến máu tình nguyện năm 2018 27/02/2018
59/KH-UBND Thực hiện đề án '' Nâng cao hiệu quả quản lý Nhà văn hóa Tổ dân phố, Trung tâm văn hóa - Thể thao phường trên địa bàn quận Long Biên giai đoạn 2016-2020'' Phường Cự Khối năm 2018 27/02/2018
60/KH-UBND Tiến độ tổ chức các hoạt động kỷ niệm 15 năm thành lập Quận Long Biên, Phường Cự Khối (6/11/2003-6/11/2018) tuyên truyền thực hiện chủ đề năm 2018: '' Vì một Long Biên xanh,sạch, đẹp'' 27/02/2018
56/KH-UBND Triển khai thực hiện quản lý nhà nước về công tác thanh niên trên địa bàn phường Cự Khối năm 2018 13/02/2018
55/KH-UBND Trợ giúp đối tượng BTXH, hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn phường Cự Khối năm 2018 đến 2020 12/02/2018