chỉ đạo - điều hành

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
55/KH-UBND KH 55 Tổ chức Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động 19/03/2020
52/KH-UBND KH 52 Đăng ký nghĩa vụ quân sự, đăng ký phương tiện kỹ thuật, dân quân tự vệ năm 2020 10/03/2020
41/KH-UBND Thực hiện công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường, tài nguyên nước trên địa bàn phường 14/02/2020
40/KH-UBND Tổ chức vận động tuyên truyền hiến máu tình nguyện năm 2020 10/02/2020
20/KH-UBND KH 20 công tác phòng chống tham nhũng năm 2020 của phường Cự Khối 31/01/2020
19/KH-UBND KH 19 phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn phường 31/01/2020
18/KH-UBND KH 18 triển khai công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân trên địa bàn phường Cự Khối năm 2020 31/01/2020
16/KH-UBND KH 16 kiểm soát, rà soát thủ tục hành chính phường Cự Khối năm 2020 20/01/2020
14/KH-UBND KH 14 quản lý nhà nước về văn hóa, thể thao, du lịch và thông tin truyền thông trên địa bàn 20/01/2020
01/KH-BCĐ KH 01-BCĐ Tiến độ thực hiện phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa năm 2020_signed 20/01/2020
11/KH-UBND KH 11 phòng, chống dịch bệnh ở người trên địa bàn phường năm 2020 16/01/2020
02/KH-UBND KH 02 tiến độ tổ chức quản lý di tích và lễ hội truyền thống phường Cự Khối năm 2020_signed 14/01/2020
139/KH-UBND KH 139 kiểm tra việc chấp hành các quy định 25/10/2019
138/KH-UBND KH 138 kiểm tra xét công nhận danh hiệu tổ dân phố văn hóa 25/10/2019
137/KH-UBND KH 137 hưởng ứng ngày pháp luật nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa 25/10/2019
136/KH-UBND KH 136 cưỡng chế thi hành quyết định áp dụng biện pháp 21/10/2019
135/KH-UBND KH 135 thực hiện đề án sắp xếp người hoạt động không chuyên trách 04/10/2019
134/KH-UBND KH 134 tổ chức tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời 30/09/2019
133/KH-UBND KH 133 tổ chức các hoạt động truyền thông 30/09/2019
132/KH-UBND KH 132 sơ tuyển công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự 30/09/2019