chỉ đạo - điều hành

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
05/TB-UBND Về việc chi trả lương hưu và trợ cấp người có công cao tuổi, bảo trợ xã hội tháng 01 11/01/2016
03/QĐ-UBND Về việc khen thưởng 3 tập thể, 11 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác MTTQ, TTND, GSDTCCĐ phường Cự Khối năm 2015 11/01/2016
03/QĐ-UBND Quyết định khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác MTTQ 08/01/2016
01/TB-UBND TB 01 về việc trả thẻ BHYT cho các ông (bà) hưu, người có công, bảo trợ xã hội 04/01/2016
512 V 512 về việc phối hợp đăng ký nội dung tuyên truyền pháp luật và các chuyên đề năm 2016 25/12/2015
Số 43 - QĐ/ĐU Quyết định kiện toàn Ban chỉ đạo ứng dụng Công nghệ thông tin phường Cự Khối 23/11/2015
43-QĐ/ĐU Quyết định kiện toàn Ban chỉ đạo Công nghệ thông tin 23/11/2015
36-QĐ/ĐU Quyết định ban hành Quy chế tạm thời vận hành sử dụng phần mềm QLVB khối Đảng ủy phường Cự Khối 04/09/2015
37-QĐ/ĐU Quyết định về việc cập nhật văn bản lên lớp 2 Cổng TTĐT Quận (mục Đảng ủy) 04/09/2015
34-QĐ/ĐU Quyết định ban hành Quy chế hoạt động BBT Cổng TTĐT + Đài truyền thanh 04/09/2015
33-QĐ/ĐU Quyết định ban hành Quy định quản lý, vận hàng, cập nhật thông tin lên Cổng TTĐT Phường Cự Khối 01/09/2015
100/QĐ-UBND V/v kiện toàn Ban biên tập trang thông tin điện tử Phường 31/07/2015
Đăng ký thi đua 2015 Đăng ký danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng tập thể năm 2015 10/03/2015
119/QĐ-UBND QĐ 119 về việc ban hành quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn phường Cự Khối 21/05/2014
01/TB-UBND TB 01 về việc phân công nhiệm vụ thành viên Hội đồng thi đua khen thưởng 21/05/2014
94/QĐ-UBND QĐ 94 về việc ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng thi đua khen thưởng phường Cự Khối 21/05/2014