chỉ đạo - điều hành

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
58/KH-UBND Thực hiện Đề án Tầm soát, phát hiện một số tật, bệnh bẩm sinh thông qua sàng lọc, chẩn đoán trước sinh và sơ sinh phường Cự Khối năm 2019 28/02/2019
57/KH-UBND Hoạt động truyền thông giáo dục chuyển đổi hành vi về DS - KHHGĐ phường Cự Khối năm 2019 28/02/2019
56/KH-UBND Kế hoạch triển khai các hoạt động kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh trên địa bàn phường Cự Khối năm 2019 28/02/2019
55/KH-UBND Kế hoạch tổ chức vận động tuyên truyền hiến máu tình nguyện năm 2019 27/02/2019
54/KH-UBND Quản lý, sử dụng đất bài bồi ven sông, đất bãi nổi trên địa bàn phường Cự Khối năm 2019 26/02/2019
53/KH-UBND Kế hoạch thực hiện " Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị" - phường Cự Khối năm 2019 22/02/2019
51/KH-UBND Kế hoạch thực hiện công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ phường năm 2019 22/02/2019
52/KH-UBND Kế hoạch trợ giúp đối tượng BTXH, hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn phường Cự Khối năm 2019 21/02/2019
50/KH-UBND Kế hoạch đảm bảo an toàn về phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn và cứu hộ trên địa bàn phường Cự Khối năm 2019 20/02/2019
49/KH-UBND Thực hiện Mô hình hoạt động tiếp dân, giải quyết đơn kiến nghị, khiếu nại, tố cáo thuộc UBND phường năm 2019 18/02/2019
48/KH-UBND Kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính phường Cự Khối - năm 2019 18/02/2019
47/KH-UBND Kế hoạch xây dựng Trạm Y tế theo mô hình điểm của Bộ Y tế phường Cự Khối năm 2019 18/02/2019
46/KH-UBND Thực hiện công tác tự kiểm tra công vụ, thực hiện kỷ cương hành chính - phường Cự Khối - năm 2019 18/02/2019
45/KH-UBND Kế hoạch vệ sinh, tiêu độc, khử trùng môi trường đợt sau tết Nguyên đán năm 2019 trên địa bàn phường Cự Khối 15/02/2019
38/KH-UBND Kế hoạch triển khai công tác An toàn thực phẩm lĩnh vực Y tế năm 2019 trên địa bàn phường Cự Khối 31/01/2019
37/KH-UBND Kế hoạch triển khai mô hình kiểm soát an toàn thực phẩm tại bữa cỗ tập trung đông người trên địa bàn phường Cự Khối năm 2019 31/01/2019
36/KH-UBND Kiểm tra An toàn thực phẩm lĩnh vực ngành Y tế quản lý trên địa bàn phường Cự Khối năm 2019 31/01/2019
35/KH-UBND Kế hoạch triển khai thí điểm triển khai thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm trên địa bàn phường Cự Khối 31/01/2019
34/KH-UBND Kế hoạch công tác an toàn thực phẩm phường Cự Khối năm 2019 31/01/2019
33/KH-UBND Thực hiện kế hoạch số 46-KH/QU ngày 01/8/2016 của Quận ủy Long Biên thực hiện chương trình 04-CTr/TU, ngày 26/4/2016 của Thành ủy Hà Nội về " Phát triển văn hóa - xã hội, nâng cao chất lường nguồn nhân lực, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh giai đoạn 2016 - 2020" năm 2019 31/01/2019