chỉ đạo - điều hành

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
32/KH-UBND Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác Tư pháp năm 2019 29/01/2019
31/KH-UBND Thực hiện đề án " nâng cao hiệu quả quản lý Nhà văn hóa Tổ dân phố, Trung tâm Văn hóa - Thể thao phường trên địa bàn quận Long Biên giai đoạn 2016 - 2020" phường Cự Khối năm 2019 29/01/2019
30/KH-UBND Kế hoạch thực hiện công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường, tài nguyên nước trên địa bàn phường Cự Khối năm 2019 29/01/2019
29/KH-UBND Phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở và hoạt động trợ giúp pháp lý năm 2019 trên địa bàn phường Cự Khối 25/01/2019
28/KH-UBND Kế hoạch công tác xây dựng, kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn phường Cự Khối năm 2019 25/01/2019
27/KH-UBND Công tác quản lý hoạt động hành nghề y, dược ngoài công lập trên địa bàn phường Cự Khối năm 2019 25/01/2019
26/KH-UBND Kế hoạch xây dựng phường chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn phường Cự Khối năm 2019 25/01/2019
25/KH-UBND Kế hoạch thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật trên địa bàn phường Cự Khối năm 2019 25/01/2019
24/KH-UBND Kế hoạch rà soát, hệ thống văn hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn phường Cự Khối năm 2019 25/01/2019
23/KH-UBND Kế hoạch kiểm soát, rà soát thủ tục hành chính phường Cự Khối năm 2019 23/01/2019
21/KH-UBND Phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm phường Cự Khối năm 2019 22/01/2019
20/KH-UBND Quản lý nhà nước về văn hóa, thể thao, du lịch và thông tin truyền trên địa bàn phường Cự Khối năm 2019 22/01/2019
19/KH-UBND Kế hoạch về việc áp dụng, duy trì, cải tiến và công bố Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 tại UBND phường Cự Khối năm 2019 21/01/2019
18/KH-UBND Tiến độ thực hiện công tác quản lý nhà nước về gia đình phường Cự Khối năm 2019 21/01/2019
17/KH-UBND Kế hoạch tuyên truyền, phổ biển, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo trên địa bàn phường Cự Khối năm 2019 18/01/2019
16/KH-UBND Kế hoạch thu, nộp Quỹ Phòng, chống thiên tai năm 2019 18/01/2019
15/KH-UBND Phòng, chống dịch bệnh ở người trên địa bàn phường Cự Khối năm 2019 18/01/2019
14/KH-UBND Kế hoạch khắc phục, xứ lý các tồn tại, vi phạm trên đất công, đất nông nghiệp tại phường Cự Khối 18/01/2019
13/KH-UBND Kế hoạch tổ chức gặp mặt tặng quà tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019 17/01/2019
12/KH-UBND Kế hoạch kiểm tra công tác đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ trong mùa khô, dịp tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 trên địa bàn phường Cự Khối 17/01/2019