chỉ đạo - điều hành

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
25/KH-UBND Kế hoạch thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật trên địa bàn phường Cự Khối năm 2019 25/01/2019
24/KH-UBND Kế hoạch rà soát, hệ thống văn hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn phường Cự Khối năm 2019 25/01/2019
23/KH-UBND Kế hoạch kiểm soát, rà soát thủ tục hành chính phường Cự Khối năm 2019 23/01/2019
21/KH-UBND Phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm phường Cự Khối năm 2019 22/01/2019
20/KH-UBND Quản lý nhà nước về văn hóa, thể thao, du lịch và thông tin truyền trên địa bàn phường Cự Khối năm 2019 22/01/2019
19/KH-UBND Kế hoạch về việc áp dụng, duy trì, cải tiến và công bố Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 tại UBND phường Cự Khối năm 2019 21/01/2019
18/KH-UBND Tiến độ thực hiện công tác quản lý nhà nước về gia đình phường Cự Khối năm 2019 21/01/2019
17/KH-UBND Kế hoạch tuyên truyền, phổ biển, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo trên địa bàn phường Cự Khối năm 2019 18/01/2019
16/KH-UBND Kế hoạch thu, nộp Quỹ Phòng, chống thiên tai năm 2019 18/01/2019
15/KH-UBND Phòng, chống dịch bệnh ở người trên địa bàn phường Cự Khối năm 2019 18/01/2019
14/KH-UBND Kế hoạch khắc phục, xứ lý các tồn tại, vi phạm trên đất công, đất nông nghiệp tại phường Cự Khối 18/01/2019
13/KH-UBND Kế hoạch tổ chức gặp mặt tặng quà tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019 17/01/2019
12/KH-UBND Kế hoạch kiểm tra công tác đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ trong mùa khô, dịp tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 trên địa bàn phường Cự Khối 17/01/2019
11/KH-UBND Kế hoạch tiến độ tổ chức Quản lý di tích và lễ hội truyền thống phường Cự Khối năm 2019 17/01/2019
10/KH-UBND Kế hoạch quản lý biển quảng cáo biển hiệu, biển chỉ dẫn trên địa bàn phường Cự Khối năm 2019 17/01/2019
09/KH-UBND Kế hoạch tổ chức phát động" Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" xuân Kỷ Hợi năm 2019 trên địa bàn phường Cự Khối 16/01/2019
08/KH-UBND Kế hoạch triển khai thực hiện việc giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng của phường Cự Khối năm 2019 16/01/2019
07/KH-UBND Đảm bảo an toàn về phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn và cứu hộ trên địa bàn phường Cự Khối năm 2019 16/01/2019
06/KH-UBND Đặt tên đường, phố trên địa bàn phường Cự Khối năm 2019 15/01/2019
05/KH-UBND Tổ chức chúc thọ người cao tuổi năm Kỷ Hợi năm 2019 10/01/2019