chỉ đạo - điều hành

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
11/KH-UBND Kế hoạch tiến độ tổ chức Quản lý di tích và lễ hội truyền thống phường Cự Khối năm 2019 17/01/2019
10/KH-UBND Kế hoạch quản lý biển quảng cáo biển hiệu, biển chỉ dẫn trên địa bàn phường Cự Khối năm 2019 17/01/2019
09/KH-UBND Kế hoạch tổ chức phát động" Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" xuân Kỷ Hợi năm 2019 trên địa bàn phường Cự Khối 16/01/2019
08/KH-UBND Kế hoạch triển khai thực hiện việc giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng của phường Cự Khối năm 2019 16/01/2019
07/KH-UBND Đảm bảo an toàn về phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn và cứu hộ trên địa bàn phường Cự Khối năm 2019 16/01/2019
06/KH-UBND Đặt tên đường, phố trên địa bàn phường Cự Khối năm 2019 15/01/2019
05/KH-UBND Tổ chức chúc thọ người cao tuổi năm Kỷ Hợi năm 2019 10/01/2019
03/KH-UBND Hoạt động và phát triển sự nghiệp văn hóa, thông tin và thể thao năm 2019 phường Cự Khối 09/01/2019
02/KH-UBND Thu ngân sách năm 2019 04/01/2019
01/KH-UBND Tham gia liên hoan ca múa nhạc " Đảng - Mùa Xuân - Dân tộc" 03/01/2019
160/KH-UBND Kế hoạch thực hiện Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới trên địa bàn phường Cự Khối năm 2018 19/10/2018
649/TB-UBND Thông báo về việc niêm yết công khai danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo, hộ nghèo phát sinh, hộ cận nghèo phát dinh trên địa bàn phường Cự Khối năm 2018 05/10/2018
191 Về việc ban hành 1 quy trình nội bộ tiếp nhận và giải quyết TTHC lĩnh vực Tài nguyên và môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND phường Cự Khối 04/10/2018
587/TB-UBND Thông báo niêm yết tại nhà văn hóa TDP quý II/2018 07/09/2018
143/KH-UBND Kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn phường 28/08/2018
65 Về việc bổ sung 1 quy trình nội bộ tiếp nhận và giải quyết TTHC lĩnh vực GD&DDT thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp phường 07/08/2018
122 Tổ chức hội nghị đối thoại về thủ tục hành chính trên địa bàn phường Cự khối 15/06/2018
108 Triển khai thực hiện mô hình hoạt động bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC thân thiện, gần dân tại UBND phường Cự Khối giai đoạn 2018-2020 23/05/2018
26/KH-UBND Công tác an toàn thực phẩm phường cự khối năm 2018 17/05/2018
89 Về việc sửa đổi 2 quy trình nội bộ tiếp nhận và giải quyết TTHC lĩnh vực phố biển, giáo dục pháp luật thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND phường Cự Khối 11/05/2018