chỉ đạo - điều hành

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
07/KH-UBND Kế hoạch điều tra cơ bản công tác dân số kế hoạch hóa gia đình phường Cự Khối năm 2018 08/05/2018
57/KH-UBND Phân công tổ chức thực hiện Kết luận của UBND quận về thực hiện các phương án chuyển đổi cơ cấu kinh tế trên địa bàn phường Cự Khối 04/05/2018
61/KH-UBND Duy trì, quản lý và nâng cao chất lượng vùng sản xuất rau, quả an toàn trên địa bàn phường năm 2018 04/05/2018
63/KH-UBND Tiêm vaccin phòng bệnh cho đàn gia súc, gia cầm đợt I trên địa bàn phường Cự Khối năm 2018 04/05/2018
64/KH-UBND Phòng, chống mại dâm và cai nghiện, quản lý sau cai nghiện ma túy trên đia bàn quận phường Cự Khối - năm 2018 04/05/2018
65/KH-UBND Truyên truyền Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan và Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội tại phường Cự Khối năm 2018. 04/05/2018
70/KH-UBND Rà soát lập sổ bộ thuế sử dụng đất phi nông nghiệp trên địa bàn phường năm 2018 04/05/2018
79/KH-UBND Triển khai '' Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị phường - Cự Khối năm 2018 '' 04/05/2018
93/KH-UBND Phòng chống bệnh dại trên địa bàn phường Cự Khối giai đoạn 2018 - 2020 27/04/2018
94/KH-UBND Thực hiện công tác phổ cập giáo dục xóa mù chữ năm 2018 27/04/2018
91/KH-UBND Vệ sinh, tiêu độc, khử trùng môi trường đợt 3/2018 (sau tiêm phòng đại trà đợt I/2018) và phun thuốc diệt ruồi, muỗi phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn phường Cự Khối. 23/04/2018
92/KH-UBND Phòng, chống HIV/AIDS trên địa bàn Phường Cự Khối năm 2018 23/04/2018
89/KH-UBND Thực hiện kết luận số 325/TB-UBND ngày 03/4/2018 của UBND thành phố Hà Nội 17/04/2018
90/KH-UBND Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao kỷ niệm 43 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2018); Ngày Quốc tế Lao động 01/5; 17/04/2018
88/KH-UBND Triển khai '' Tháng hành động vì An toàn thực phẩm '' năm 2018 16/04/2018
86/KH-UBND Tổ chức cuộc thi viết '' Tìm hiểu Bộ Luật Hình Sự năm 2015 '' trên địa bàn phường Cự Khối 13/04/2018
87/KH-UBND Nâng cao chất lượng tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính 3 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực lao động thương binh & xã hội trên địa bàn phường Cự Khối 13/04/2018
85/KH-UBND Thực hiện chương trình, chống tai nạn thương tích trẻ em năm 2018 10/04/2018
84/KH-UBND Kiểm tra, rà soát tiến độ thực hiện các phương án chuyển dịch cơ cấu kinh tế và các điểm đất công cho thuê thầu trên địa bàn phường Cự Khối năm 2018. 05/04/2018
83/KH-UBND Tổ chức khám sức khỏe người cao tuổi phường Cự Khối năm 2018 04/04/2018