tin tức khác

Giao ban BCĐ CNTT, ban biên tập tin bài tháng 5/2018

Ngày đăng 11/05/2018 | 03:32  | Lượt xem: 416
Ngày 08 tháng 05 năm 2018, Ban chỉ đạo CNTT phường tổ chức họp giao ban để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 4, triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 5/2018

Giao ban Ban chỉ đạo CNTT, Ban biên tập tin bài tháng 3/2018

Ngày đăng 14/03/2018 | 11:10  | Lượt xem: 470
Ngày 8/3/2018, tại phòng họp 2, Ban chỉ đạo CNTT, Ban biên tập tin bài phường đã họp giao ban đánh giá kết quả công tác tháng 2, triển khai nhiệm vụ tháng 3/2018

Giao ban Ban chỉ đạo Công nghệ thông tin, ban biên tập tin bài tháng 1/2018

Ngày đăng 07/02/2018 | 10:30  | Lượt xem: 520
Ngày 30/1/2018, tại phòng họp 2, Ban chỉ đạo Công nghệ thông tin, Ban biên tập tin bài phường Cự Khối đã tổ chức hội nghị giao ban đánh giá kết quả công tác tháng 1 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm...

Giao ban Ban chỉ đạo công nghệ thông tin, ban biên tập tin bài tháng 11/2017

Ngày đăng 13/11/2017 | 08:42  | Lượt xem: 329
Ngày 08/11/2017, tại phòng họp 2, Ban chỉ đạo CNTT và Ban biên tập tin bài đã tổ chức giao ban đánh giá kết quả tháng 10, triển khai nhiệm vụ tháng 11/2017.

Giao ban Ban chỉ đạo công nghệ thông tin, ban biên tập tin bài tháng 10/2017

Ngày đăng 11/10/2017 | 03:11  | Lượt xem: 419
Ngày 10/10/2017, tại phòng họp 2-UB, Ban chỉ đạo Công nghệ thông tin, Ban biên tập tin bài phường Cự Khối đã tổ chức giao ban đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 9 và triển khai nhiệm vụ...

Giao ban ban chỉ đạo Công nghệ thông tin, ban biên tập tin bài tháng 9 năm 2017

Ngày đăng 18/09/2017 | 10:31  | Lượt xem: 372
Ngày 15/9/2017, tại phòng họp 2-UB, Ban chỉ đạo Công nghệ thông tin, Ban biên tập tin bài phường Cự Khối đã tổ chức giao ban đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 8 và triển khai nhiệm vụ tháng...

Lịch trực trong dịp nghỉ lễ 2.9 của UBND phường

Ngày đăng 01/09/2017 | 01:40  | Lượt xem: 441
Thời gian trực: - Sáng từ 8h00 đến 11h30, - Chiều từ 13h30 đến 17h00 Địa điểm trực: Tại trụ sở Đảng ủy - HĐND - UBND phường Cự Khối

Giao ban ban chỉ đạo Công nghệ thông tin, ban biên tập tin bài tháng 7 năm 2017

Ngày đăng 11/07/2017 | 10:57  | Lượt xem: 286
Ngày 10/7/2017, Ban chỉ đạo Công nghệ thông tin, ban biên tập tin bài phường Cự Khối đã tổ chức họp giao ban định kỳ tháng 7/2017

Giao ban Ban chỉ đạo CNTT, Ban biên tập tin bài tháng 6/2017

Ngày đăng 08/06/2017 | 09:18  | Lượt xem: 358
Ngày 07/6/2017, Ban chỉ đạo Công nghệ thông tin, Ban biên tập tin, bài phường Cự Khối đã tổ chức họp giao ban đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 5 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 6/2017

Cự Khối tổ chức tự kiểm tra việc ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện nhiệm vụ

Ngày đăng 23/02/2017 | 11:22  | Lượt xem: 445
Ngày 20/02/2017, Ban chỉ đạo công nghệ thông tin phường Cự Khối đã tiến hành kiểm tra việc cập nhật văn bản trên cổng thông tin điện tử Quận, Phường và việc sử dụng các phần mềm tác nghiệp