tin tức khác

Giao ban Ban chỉ đạo công nghệ thông tin, ban biên tập tin bài tháng 10/2017

Ngày đăng 11/10/2017 | 03:11  | Lượt xem: 463
Ngày 10/10/2017, tại phòng họp 2-UB, Ban chỉ đạo Công nghệ thông tin, Ban biên tập tin bài phường Cự Khối đã tổ chức giao ban đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 9 và triển khai nhiệm vụ...

Giao ban ban chỉ đạo Công nghệ thông tin, ban biên tập tin bài tháng 9 năm 2017

Ngày đăng 18/09/2017 | 10:31  | Lượt xem: 405
Ngày 15/9/2017, tại phòng họp 2-UB, Ban chỉ đạo Công nghệ thông tin, Ban biên tập tin bài phường Cự Khối đã tổ chức giao ban đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 8 và triển khai nhiệm vụ tháng...

Lịch trực trong dịp nghỉ lễ 2.9 của UBND phường

Ngày đăng 01/09/2017 | 01:40  | Lượt xem: 594
Thời gian trực: - Sáng từ 8h00 đến 11h30, - Chiều từ 13h30 đến 17h00 Địa điểm trực: Tại trụ sở Đảng ủy - HĐND - UBND phường Cự Khối

Giao ban ban chỉ đạo Công nghệ thông tin, ban biên tập tin bài tháng 7 năm 2017

Ngày đăng 11/07/2017 | 10:57  | Lượt xem: 315
Ngày 10/7/2017, Ban chỉ đạo Công nghệ thông tin, ban biên tập tin bài phường Cự Khối đã tổ chức họp giao ban định kỳ tháng 7/2017

Giao ban Ban chỉ đạo CNTT, Ban biên tập tin bài tháng 6/2017

Ngày đăng 08/06/2017 | 09:18  | Lượt xem: 398
Ngày 07/6/2017, Ban chỉ đạo Công nghệ thông tin, Ban biên tập tin, bài phường Cự Khối đã tổ chức họp giao ban đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 5 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 6/2017

Cự Khối tổ chức tự kiểm tra việc ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện nhiệm vụ

Ngày đăng 23/02/2017 | 11:22  | Lượt xem: 520
Ngày 20/02/2017, Ban chỉ đạo công nghệ thông tin phường Cự Khối đã tiến hành kiểm tra việc cập nhật văn bản trên cổng thông tin điện tử Quận, Phường và việc sử dụng các phần mềm tác nghiệp

Giao ban Ban chỉ đạo Công nghệ thông tin, Ban biên tập tin bài tháng 9

Ngày đăng 27/09/2016 | 03:41  | Lượt xem: 371
Ngày 23 tháng 9 năm 2016, Ban chỉ đạo CNTT, Ban biên tập tin bài phường tổ chức hội nghị giao ban đánh giá kết quả thực hiện ứng dụng CNTT tháng 9, triển khai nhiệm vụ tháng 10 năm 2016

Trăn trở trong việc trả Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại UBND phường Cự Khối

Ngày đăng 29/08/2016 | 09:49  | Lượt xem: 374
Trong thời gian qua, dưới sự chỉ đạo của UBND quận Long Biên, UBND phường Cự Khối tập trung quyết liệt trong công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn...

Giao ban Ban chỉ đạo Công nghệ thông tin, ban biên tập tin bài tháng 8/2016

Ngày đăng 19/08/2016 | 04:07  | Lượt xem: 296
Ngày 12/8/2016, Ban chỉ đạo CNTT phường tổ chức hội nghị giao ban đánh giá kết quả thực hiện ứng dụng CNTT tháng 7, triển khai nhiệm vụ tháng 8 năm 2016

Giao ban ban chỉ đạo Công nghệ thông tin, ban biên tập tin bài tháng 6/2016

Ngày đăng 13/06/2016 | 03:06  | Lượt xem: 339
Chiều ngày 8/6/2016, Ban chỉ đạo Công nghệ thông tin, ban biên tập tin bài phường Cự Khối đã tổ chức giao ban đánh giá kết quả tháng 5 và triển khai nhiệm vụ tháng 6/2016